Möten hösten 2020

September
Det gemensamma mötet med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 18 september 2020 är inhiberat pga corona-virus situationen.

November månads program meddelas senare.

Entomologiska föreningens stipendier 2019

Under årsmötet fastslog föreningen att 12 000 euro anslås till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning.

Stipendieansökningarna bör inlämnas senast den 1.3.2019.

Stipendieutdelningen sker på marsmötet den 15.3.2019. Ansökan kan formuleras fritt, men där bör åtminstone ingå arbetsplan (inklusive budget och tidsplan) och grundläggande information om den sökande.

Ansökan lämnas i skriftlig form till föreningens ordförande, Gunilla Ståhls-Mäkelä, Zoologiska enheten, Box 17, 00014 Helsingfors universitet, eller i elektronisk form till föreningens sekreterare Hannele Luhtasela-el Showk på e-postadressen hannele (at) netherrealm.net.

Möten våren 2019

Januari
Jubileumsårsmöte fredagen den 25.1 kl. 18.
Mötesföredrag: Ulf Gärdenfors (Emeritus, SLU, Uppsala): Varför är det så roligt med insekter egentligen – och är det någon skillnad nu jämfört med för 100 år sedan?

Mars
Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 15.3 kl. 18.
Mötesföredrag: prof. Dave Goulson (University of Sussex), rubrik meddelas senare.
Våra möten hålls på Naturhistoriska muséet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors). Ni kommer in i muséet via gården, genom grinden på Arkadiagatan.

Jubileumsstipendier för entomologisk forskning

Suomeksi

Med anledning av Entomologiska Föreningen i Helsingfors r.f. 100-års jubileum utlyses ett antal jubileumsstipendier för entomologisk forskning (sensu lato), vilka kan sökas av forskare, doktorander och entusiastiska amatörer. De enskilda stipendierna kan uppgå till högst 12500 €.

Stipendiet kan avse medel för eget arbete, konferenser, datainsamling, eller andra kostnader som avser forskningsverksamhet. Föreningen erbjuder inte medel för anställning av hjälparbetskraft. Sista ansökningsdatum är den 31 december 2018.

Ansökan görs fritt och bör innehålla forskningsplan, budget, tidsplan, CV tillsammans med eventuella bilagor (totalt maximalt 10 sidor). Ansökan avfattas på finska eller svenska med ett sammandrag på engelska (1-2 A4). Undertecknad ansökan skickas som en enhetlig pdf-fil (max 10 sidor) till sekreterare (hannele@netherrealm.net). Endast kompletta och väl genomarbetade ansökningar behandlas.

Beslut meddelas sökande via e-post. Stipendierna utdelas på jubileumsårsmötet den 25 januari 2019. Avrapportering av stipendiet görs i form av en slutredovisning senast två månader efter den period för vilken stipendiet söks. Rapporteringen ska innehålla information om de aktiviteter som har gjorts inom ramen för stipendiet, hur medlen har använts och med vilka resultat.

 

Möten hösten 2018

September

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 21.9 kl. 18.
Mötesföredrag: dos. Pasi Sihvonen (Luomus): Afrikan käpypalmujen ja mittariperhosten outo yhteiselämä, käsittäen biologian, taksonomian ja suojelu

November

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 16.11. kl. 18.
Mötesföredrag: fil.dr. Jukka Salmela (Lapin maakuntamuseo): Suomen sulkahyttyset (Chaoboridae) – kohti lajistomme revisiota

Våra möten hålls på Naturhistoriska muséet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors). Ni kommer in i muséet via gården, genom grinden på Arkadiagatan.

Entomologiska föreningens stipendier 2018

Under årsmötet fastslog föreningen att 14 000 euro anslås till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning. Stipendieansökningarna bör inlämnas senast den 1.3.2018. Stipendieutdelningen sker på marsmötet den 16.3.2018. Ansökan kan formuleras fritt, men där bör åtminstone ingå arbetsplan och grundläggande information om den sökande.

Ansökan lämnas i skriftlig form till föreningens ordförande, Gunilla Ståhls-Mäkelä, Zoologiska Museet, Box 17, 00014 Helsingfors Universitet, eller i elektronisk form till föreningens sekreterare Hannele Luhtasela-el Showk på e-postadressen hannele@netherrealm.net.

Mötet 16.3.2018

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura den 16.3.2018 kl. 18.

Föredrag: FT Kari Kaunisto, Turun yliopisto, Eläinmuseo: ”Sudenkorennot hyönteismaailman huippupetoina”

Naturhistoriska museet (Zoologiska museet), Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors.

Årsmötet 2018

Entomologiska föreningens i Helsingfors årsmöte hålls onsdagen den 24 januari 2018 kl. 18:00 på Zoologen.

Helsingin hyönteistieteellisen yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 24 tammikuuta klo 18:00 elukalla.

Mötesföredrag / kokousesitelmä:

Dr. Axel Ssymank, Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Germany:

”Dramatic losses of insects in the last decades: A case-study on Syrphidae (Diptera) in the Wahnbachtal (Germany) and possible implications for nature conservation and agriculture”

Read abstract here (pdf)

Mötet 17.11.2017

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura den 17.11. kl. 18.

Mötesföredrag: FM Janne Koskinen (Helsingin yliopisto) Sienisoppaa hyönteismausteilla: ruokasienten hyönteisyhteisöjen tutkimusta molekyylibiologisilla menetelmillä

Möten

Mötet 15.9.2017

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura den 15.9. kl. 18.

Mötesföredrag: Digitointikoordinaattori Jere Kahanpää (Luonnontieteellinen keskusmuseo): ”Digiloikka vai syrjähyppy? Hyönteisten digitointityö museolla”

 

Mötet 17.11.2017

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura den 17.11. kl. 18.

Mötesföredrag: FM Janne Koskinen (Helsingin yliopisto) (otsikko ilmoitetaan myöhemmin)