Möten hösten 2021

Entomologiska föreningarnas månadsmöte hålles fredagen den 17 september 2021 kl. 18:00 som distansmöte på Zoom.

Föredrag: Tapani Hopkins (Turun yliopisto, Biodiversiteettiyksikkö): ”Miten päädytään afrikkalaisten pistiäisten pariin”.

Dessutom vetenskapliga meddelanden.

Medlemmar har fått länken till mötet i ett mejl.

Samgångsplanen samt förslaget till nya stadgar finns på svenska och finska på föreningens hemsida https://entomologiska.wordpress.com/

.

Stipendier 2021

Entomologiska föreningen i Helsingfors anslår år 2021 15 000 euro till stipendier för entomologisk forskning. Stipendium kan också beviljas för deltagande i kongresser varvid förutsätts att sökanden deltar med föredrag eller poster. Ansökningarna skickas till föreningens ordförande (gunilla.stahls@helsinki.fi) senast 1.3.2021. Ansökan kan vara fritt formulerad, men bör innehålla en kortfattad forskningsplan och CV, samt budget. Bankförbindelse bör också ingå. Stipendierna tillkännages på månadsmötet den 19.3.2021.

Möten våren 2021

Årsmöte 2021

Entomologiska föreningen i Helsingfors årsmöte hålles onsdagen den 17 februari 2021 kl. 18. Plats Zoologiska enheten, N. Järnvägsgatan 13 (anmälan on närvaro på mötesplatsen behövs till ordförande för information om mötesrummet). Deltagande på distans rekommenderas.

På mötet behandlas

– de stadgeenliga årsmöteshandlingarna

– samgångsplanen och sammangåendet av Entomologiska föreningen i Helsingfors och Suomen hyönteistieteellinen seura

– stadgeändringar och namnbyte för Entomologiska föreningen i Helsingfors (1. behandlingen)

Dokument:

Yhdistymissopimus SHS_HHY

SHS-HHY yhdistymissuunnitelma

Ehdotus_uusiksi_säännöiksi_HHY

Sammangångsavtalet EFH och SHS

Nya stadgar_svenska_15.02

Föredrag: Elina Karimaa: Pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden vaikutukset kuminan (Carum carvi L.) satoon.

Möten hösten 2020

September
Det gemensamma mötet med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 18 september 2020 är inhiberat pga corona-virus situationen.

November månads program meddelas senare.

Entomologiska föreningens stipendier 2019

Under årsmötet fastslog föreningen att 12 000 euro anslås till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning.

Stipendieansökningarna bör inlämnas senast den 1.3.2019.

Stipendieutdelningen sker på marsmötet den 15.3.2019. Ansökan kan formuleras fritt, men där bör åtminstone ingå arbetsplan (inklusive budget och tidsplan) och grundläggande information om den sökande.

Ansökan lämnas i skriftlig form till föreningens ordförande, Gunilla Ståhls-Mäkelä, Zoologiska enheten, Box 17, 00014 Helsingfors universitet, eller i elektronisk form till föreningens sekreterare Hannele Luhtasela-el Showk på e-postadressen hannele (at) netherrealm.net.

Möten våren 2019

Januari
Jubileumsårsmöte fredagen den 25.1 kl. 18.
Mötesföredrag: Ulf Gärdenfors (Emeritus, SLU, Uppsala): Varför är det så roligt med insekter egentligen – och är det någon skillnad nu jämfört med för 100 år sedan?

Mars
Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 15.3 kl. 18.
Mötesföredrag: prof. Dave Goulson (University of Sussex), rubrik meddelas senare.
Våra möten hålls på Naturhistoriska muséet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors). Ni kommer in i muséet via gården, genom grinden på Arkadiagatan.

Jubileumsstipendier för entomologisk forskning

Suomeksi

Med anledning av Entomologiska Föreningen i Helsingfors r.f. 100-års jubileum utlyses ett antal jubileumsstipendier för entomologisk forskning (sensu lato), vilka kan sökas av forskare, doktorander och entusiastiska amatörer. De enskilda stipendierna kan uppgå till högst 12500 €.

Stipendiet kan avse medel för eget arbete, konferenser, datainsamling, eller andra kostnader som avser forskningsverksamhet. Föreningen erbjuder inte medel för anställning av hjälparbetskraft. Sista ansökningsdatum är den 31 december 2018.

Ansökan görs fritt och bör innehålla forskningsplan, budget, tidsplan, CV tillsammans med eventuella bilagor (totalt maximalt 10 sidor). Ansökan avfattas på finska eller svenska med ett sammandrag på engelska (1-2 A4). Undertecknad ansökan skickas som en enhetlig pdf-fil (max 10 sidor) till sekreterare (hannele@netherrealm.net). Endast kompletta och väl genomarbetade ansökningar behandlas.

Beslut meddelas sökande via e-post. Stipendierna utdelas på jubileumsårsmötet den 25 januari 2019. Avrapportering av stipendiet görs i form av en slutredovisning senast två månader efter den period för vilken stipendiet söks. Rapporteringen ska innehålla information om de aktiviteter som har gjorts inom ramen för stipendiet, hur medlen har använts och med vilka resultat.

 

Möten hösten 2018

September

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 21.9 kl. 18.
Mötesföredrag: dos. Pasi Sihvonen (Luomus): Afrikan käpypalmujen ja mittariperhosten outo yhteiselämä, käsittäen biologian, taksonomian ja suojelu

November

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura fredagen den 16.11. kl. 18.
Mötesföredrag: fil.dr. Jukka Salmela (Lapin maakuntamuseo): Suomen sulkahyttyset (Chaoboridae) – kohti lajistomme revisiota

Våra möten hålls på Naturhistoriska muséet (Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors). Ni kommer in i muséet via gården, genom grinden på Arkadiagatan.

Entomologiska föreningens stipendier 2018

Under årsmötet fastslog föreningen att 14 000 euro anslås till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning. Stipendieansökningarna bör inlämnas senast den 1.3.2018. Stipendieutdelningen sker på marsmötet den 16.3.2018. Ansökan kan formuleras fritt, men där bör åtminstone ingå arbetsplan och grundläggande information om den sökande.

Ansökan lämnas i skriftlig form till föreningens ordförande, Gunilla Ståhls-Mäkelä, Zoologiska Museet, Box 17, 00014 Helsingfors Universitet, eller i elektronisk form till föreningens sekreterare Hannele Luhtasela-el Showk på e-postadressen hannele@netherrealm.net.

Mötet 16.3.2018

Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura den 16.3.2018 kl. 18.

Föredrag: FT Kari Kaunisto, Turun yliopisto, Eläinmuseo: ”Sudenkorennot hyönteismaailman huippupetoina”

Naturhistoriska museet (Zoologiska museet), Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors.