Ajankohtaista

Kokoukset keväällä 2019

Tammikuu

Juhlavuosikokous perjantaina 25.1 klo 18.
Esitelmä: Ulf Gärdenfors (Emeritus, SLU, Uppsala): Varför är det så roligt med insekter egentligen – och är det någon skillnad nu jämfört med för 100 år sedan?

Maaliskuu

Yhteinen kokous Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kanssa perjantaina 15.3 klo 18.
Esitelmä: prof. Dave Goulson (University of Sussex), esitelmän otsikko ilmoitetaan myöhemmin.

Näin löydät perille:

Kaynti_kokouksiin_2_Google_Maps

Kaynti_kokouksiin_Google_Maps
100-vuotisjuhlavuoden apurahat

Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys r.y. julistaa 100-vuotisjuhlavuotensa johdosta haettavaksi apurahoja hyönteistieteelliseen tutkimukseen (laajassa merkityksessä). Apurahoja voivat hakea tutkijat, opiskelijat ja innokkaat hyönteisharrastajat, ja yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 12 500 euroa.

Apurahoja voidaan myöntää tutkimustyön tekemiseen, konferensseihin osallistumiseen sekä tiedonkeruun ja muun tutkimustoiminnan kustannuksiin. Avustuksia ei myönnetä aputyövoiman palkkaamiseen.

Hakemukset tulee jättää 31. joulukuuta 2018 mennessä.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää tutkimussuunnitelma, kustannusarvio, aikataulu, ansioluettelo ja mahdolliset liitteet (yhteensä enintään 10 sivua). Hakemus kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi ja siihen liitetään englanninkielinen yhteenveto (pituus 1-2 sivua). Allekirjoitettu hakemus lähetetään yhtenä pdf-tiedostona yhdistyksen sihteerille (hannele@netherrealm.net). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja apurahat myönnetään juhlavuosikokouksessa 25. tammikuuta 2019. Raportointi apurahan käytöstä tehdään viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksessa esitetyn hankeajan päätyttyä. Raportissa on oltava tiedot apurahan avulla toteutetuista toimista ja hankkeen tuloksista.

Annonser