Månadsarkiv: november 2018

Jubileumsstipendier för entomologisk forskning

Suomeksi

Med anledning av Entomologiska Föreningen i Helsingfors r.f. 100-års jubileum utlyses ett antal jubileumsstipendier för entomologisk forskning (sensu lato), vilka kan sökas av forskare, doktorander och entusiastiska amatörer. De enskilda stipendierna kan uppgå till högst 12500 €.

Stipendiet kan avse medel för eget arbete, konferenser, datainsamling, eller andra kostnader som avser forskningsverksamhet. Föreningen erbjuder inte medel för anställning av hjälparbetskraft. Sista ansökningsdatum är den 31 december 2018.

Ansökan görs fritt och bör innehålla forskningsplan, budget, tidsplan, CV tillsammans med eventuella bilagor (totalt maximalt 10 sidor). Ansökan avfattas på finska eller svenska med ett sammandrag på engelska (1-2 A4). Undertecknad ansökan skickas som en enhetlig pdf-fil (max 10 sidor) till sekreterare (hannele@netherrealm.net). Endast kompletta och väl genomarbetade ansökningar behandlas.

Beslut meddelas sökande via e-post. Stipendierna utdelas på jubileumsårsmötet den 25 januari 2019. Avrapportering av stipendiet görs i form av en slutredovisning senast två månader efter den period för vilken stipendiet söks. Rapporteringen ska innehålla information om de aktiviteter som har gjorts inom ramen för stipendiet, hur medlen har använts och med vilka resultat.

 

Annonser