Toimintasuunnitelma

2014

Kokoustoiminta

Vuosikokous on 29 tammikuuta, esitelmän pitää Helena Wirta: Arktisten hyönteisten ravintoverkko. Kuukausikokoukset 19 maaliskuuta, sekä yhdessä Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kanssa huhtikuussa, syyskuussa, lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Ellei muuta ilmoiteta ovat kokoukset Eläinmuseossa.

Symposiot ja ekskursiot

Yhdistys tutkii mahdollisuuksia järjestää retki Öölantiin toukokuussa.

Stipendit

Yhdistys varaa 10.000 € apurahoihin ja matka-avustuksiin hyönteistieteellistä tutkimusta varten. Näitä stipendejä voi hakea 28 helmikuuta saakka. Yhdistys voi lisäksi myöntää avustusta kotimaisen hyönteistieteellisen kirjallisuuden painatuskuluihin. Tätä voi hakea koska vain tarvetta on; hakemus on vapaamuotoinen, mutta siihen on sisällytettävä yksityiskohtainen työsuunnitelma ja kustannusarvio.

Julkaisut

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Entomologica Fennica -sarjan julkaisemiseen, ja tarjoaa sitä jäsenilleen alennettuun hintaan.

Tarvikkeiden välitys

Yhdistys on nyttemmin osakas hyönteistieteellisiä tarvikkeita välittävässä Tibiale Oy:ssa. Näitä tarvikkeita saa tiistaisin klo 15.30-20.00 osoitteessa Lämmittäjänkatu 2 A, 4. krs. (Helsinki 88), yhdistyksen jäsenet saavat niitä alennettuun hintaan. Lisätietoja löytyy verkosta: www.tibiale.fi.

Annonser