Föreningen

Entomologiska Föreningen i Helsingfors (grundad 1919) är en vetenskaplig förening, vars syfte är att befrämja vetenskaplig insektforskning. För att åstadkomma detta arrangerar föreningen möten, symposier och exkursioner, understöder entomologisk publikationsverksamhet och beviljar forskningsstipendier. Föreningen är tvåsåpråkig.

Föreningens möten hålls i regel den tredje onsdagen i månaden (ej under sommaren) i Naturhistoriska museet (Zoologiska museet), Norra Järnvägsgatan 13, Helsingfors. Symposier och exkursioner ordnas då intresse för sådana finns.

Föreningen är delaktig i utgivandet av Entomologica Fennica, och har erbjudit denna åt sina medlemmar till förmånligt medlemspris.

Föreningen delar ut stipendier för entomologisk forskning under våren; om dessa meddelas i möteskallelse.

Medlem i föreningen kan man bli på förslag av två tidigare medlemmar. Föreningen uppbär en medlemsavgift, vars storlek fastställs årligen.

Närmare information kan ytterligare fås av föreningens sekreterare Hannele Luhtasela-el Showk, e-post: hannele [ät] netherrealm.net.

Annonser