Verksamhetsplan

År 2014

Mötesverksamhet

Årsmötet hålles den 29 januari, med föredrag av Helena Wirta: Arktisten hyönteisten ravintoverkko. Månadsmöten 19 mars, samt tillsammans med Suomen Hyönteistieteellinen Seura i april, september, oktober, november och december. Om inte annat meddelas, kommer mötena att hållas i Zoologiska museet.

Symposier och exkursioner

Föreningen undersöker möjligheterna att arrangera en exkursion till Öland i maj.

Stipendier

Föreningen anslår 10.000 euro till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning; dessa stipendier kan sökas senast den 28 februari. Föreningen är dessutom beredd att understöda inhemsk entomologisk litteratur genom tryckningsbidrag. Sådant kan sökas när som helst när behov finns; ansökan formuleras fritt, men bör innehålla detaljerad arbets- och kostnadsplan.

Publikationer

Föreningen deltar i mån av möjlighet i utgivandet av Entomologica Fennica, och erbjuder den till sina medlemmar till nedsatt pris.

Förmedling av utensilier

Föreningen är delägare i Tibiale Oy, som tillhandahåller entomologiska utensilier. Dessa kan fås tisdagar kl. 15.30-20.00 på Eldaregatan 2 A, 4. vån. (Helsingfors 88), föreningens medlemmar får utensilierna till nedsatt pris. Ytterligare information finns på nätet: www.tibiale.fi.

Annonser