Verksamhetsplan

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018

Mötesverksamhet

Årsmötet hålles den 24 januari, med föredrag av Dr Axel Ssymank, Bundesamt für Naturschutz, Bonn:  ”Massive losses of insect biomass in the German lowlands – with a case study on Hoverflies (Diptera: Syrphidae)”.

Månadsmöten den 16.3. och den 20.4, samt i oktober, november och december, programmen öppna. Om inte annat meddelas, kommer mötena att hållas i Naturhistoriska (Zoologiska) Museet. Förutom årsmötet ordnas mötena tillsammans med Suomen Hyönteistieteellinen Seura.

Symposier och exkursioner

Föreningen undersöker möjligheterna att arrangera en sommarexkursion till Lettland. Det XXVI internationella entomologmötet skall hållas i Finland den 19-24.7.2020, förberedelser för dess ordnande har redan inletts.

Stipendier

Föreningen anslår xx000 € till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning; dessa stipendier kan sökas senast 1.3.

Förmedling av utensilier

Föreningen är delägare i Tibiale Oy, som tillhandahåller entomologiska utensilier. Dessa kan fås tisdagar kl. 15.30-20.00 på Eldaregatan 2 A, 4. vån. (Helsingfors 88), föreningens medlemmar får utensilierna till nedsatt pris. Ytterligare information finns på nätet: www.tibiale.fi.

Publikationer

Föreningen deltar i mån av möjlighet i utgivandet av Entomologica Fennica, och erbjuder den till sina medlemmar till nedsatt pris.

Annonser