Kategoriarkiv: Nyheter

Entomologiska föreningens stipendier 2019

Under årsmötet fastslog föreningen att 12 000 euro anslås till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning.

Stipendieansökningarna bör inlämnas senast den 1.3.2019.

Stipendieutdelningen sker på marsmötet den 15.3.2019. Ansökan kan formuleras fritt, men där bör åtminstone ingå arbetsplan (inklusive budget och tidsplan) och grundläggande information om den sökande.

Ansökan lämnas i skriftlig form till föreningens ordförande, Gunilla Ståhls-Mäkelä, Zoologiska enheten, Box 17, 00014 Helsingfors universitet, eller i elektronisk form till föreningens sekreterare Hannele Luhtasela-el Showk på e-postadressen hannele (at) netherrealm.net.

Annonser

Jubileumsstipendier för entomologisk forskning

Suomeksi

Med anledning av Entomologiska Föreningen i Helsingfors r.f. 100-års jubileum utlyses ett antal jubileumsstipendier för entomologisk forskning (sensu lato), vilka kan sökas av forskare, doktorander och entusiastiska amatörer. De enskilda stipendierna kan uppgå till högst 12500 €.

Stipendiet kan avse medel för eget arbete, konferenser, datainsamling, eller andra kostnader som avser forskningsverksamhet. Föreningen erbjuder inte medel för anställning av hjälparbetskraft. Sista ansökningsdatum är den 31 december 2018.

Ansökan görs fritt och bör innehålla forskningsplan, budget, tidsplan, CV tillsammans med eventuella bilagor (totalt maximalt 10 sidor). Ansökan avfattas på finska eller svenska med ett sammandrag på engelska (1-2 A4). Undertecknad ansökan skickas som en enhetlig pdf-fil (max 10 sidor) till sekreterare (hannele@netherrealm.net). Endast kompletta och väl genomarbetade ansökningar behandlas.

Beslut meddelas sökande via e-post. Stipendierna utdelas på jubileumsårsmötet den 25 januari 2019. Avrapportering av stipendiet görs i form av en slutredovisning senast två månader efter den period för vilken stipendiet söks. Rapporteringen ska innehålla information om de aktiviteter som har gjorts inom ramen för stipendiet, hur medlen har använts och med vilka resultat.

 

Entomologiska föreningens stipendier 2018

Under årsmötet fastslog föreningen att 14 000 euro anslås till stipendier och resebidrag för entomologisk forskning. Stipendieansökningarna bör inlämnas senast den 1.3.2018. Stipendieutdelningen sker på marsmötet den 16.3.2018. Ansökan kan formuleras fritt, men där bör åtminstone ingå arbetsplan och grundläggande information om den sökande.

Ansökan lämnas i skriftlig form till föreningens ordförande, Gunilla Ståhls-Mäkelä, Zoologiska Museet, Box 17, 00014 Helsingfors Universitet, eller i elektronisk form till föreningens sekreterare Hannele Luhtasela-el Showk på e-postadressen hannele@netherrealm.net.

Från mötet 27.1.2017

Föreningen anslår 13.000 € till stipendier för entomologi. Dessa kan sökas fram till 3.3. Ansökan lämnas till föreningens sekreterare, Hans Silfverberg, Zoologiska Museet, Box 17, 00014 Helsingfors Universitet, e-post hans.silfverberg (at) helsinki.fi. Inkludera åtminstone summan, arbetsplanen, kontaktuppgifter och kontonummer.

Från mötet 27.1.

Föreningen anslår 15.000 € till stipendier för entomologi. Dessa kan sökas fram till 4.3. Ansökan lämnas till föreningens sekreterare, Hans Silfverberg, Zoologiska Museet, Box 17, 00014 Helsingfors Universitet, e-post hans.silfverberg (at) helsinki.fi. Föreningen kan därutöver bevilja något större stipendium, som kan sökas utanför den här nämnda ansökningstiden.

Föreningen planerar att ordna en exkursion till Litauen den 1-5. augusti, huvudsakligen till Kuriska näset. Närmare information kan fås av Juho Paukkunen, e-post juho.paukkunen (at) helsinki.fi.

Radioinslag som gjordes under exkursionen till Öland

Tomas gräver i kopannkakor, ett förtjusande litet reportage

Lena Huldén talar om att äta insekter och (inte) bedriva jordbruk enligt luomuprinciper, vidpass 30.48 minuter in i mp3-filen