Styrelsen

Ordförande
Gunilla Ståhls-Mäkelä
Zoologiska museet
PB 17
00014 Helsingfors Universitet
tel. 050-3182355
e-post: gunilla.stahls (ät) helsinki.fi

Viceordförande
Doc. Tomas Roslin
Institutionen för lantbruksvetenskaper
PB 27
00014 Helsingfors universitet
tel. 040-8653611
e-post: tomas.roslin (ät) helsinki.fi

Sekreterare
Hannele Luhtasela-el Showk
00410 Helsingfors
e-post: hannele [ät] netherrealm.net

Skattmästare
Carl-Gustaf Lagercrantz
Sköldargård, Stentorp
10620 Ekenäs
tel. (019) 2462 551
e-post: carl-gustav.lagercrantz (ät) pp.inet.fi

Övriga styrelsemedlemmar

Prof. Olof Biström
e-post: olof.bistrom (ät) helsinki.fi

Doc. Ilpo Mannerkoski
e-post: ilpo.mannerkoski (ät) ymparisto.fi

FM Juho Paukkunen
e-post: juho.paukkunen (ät) helsinki.fi

Annonser