Toimintakertomus 2010

Kokoustoiminta

Toimintavuoden aikana yhdistyksellä on ollut seuraavat kokoukset: vuosikokous 3 helmikuuta, kuukausikokoukset 21 huhtikuuta, 20 lokakuuta ja 17 marraskuuta.

Kokouksissa on pidetty seuraavat esitelmät:  Tomas Roslin: Entomologisk forskning i nordöstra Grönland (3.2.), Ika Österblad: Hedarnas vävare och jägare – spindelfaunan i Kvarkens mitt (21.4.), Hans Silfverberg: Det 28. nordisk-baltiska entomologmötet i Litauen sommaren 2010 (20.10.), sekä Olof Biström: Som entomolog i Sydkorea, ja Kauri Mikkola: Korean matka kesäkuussa 2010 (17.11.).

Kokouksissa esitettiin neljä erillistä tieteellistä tiedonantoa, Hans Silfverberg kaksi tiedonantoa sekä Niclas Fritzén ja Arno Kullberg kumpikin yhden.

Symposiot ja ekskursiot

Yhdistys ei järjestänyt retkeä tänä vuonna. Yhdeksän yhdistyksen jäsentä osallistui Liettuassa järjestettyyn 28. pohjoismais-baltialaiseen hyönteistieteilijäin kongressiin. Kongressin päättäjäisissä yhdistyksen sihteeri kutsui pohjoismaiset ja baltialaiset entomologit Suomessa v. 2013 järjestettävään 29. kongressiin.

Stipendit

Seuraavat stipendit on myönnetty tieteellistä tutkimusta varten: Olof Biström 700 € keräilyretkeä varten Koreaan, Niclas Fritzén 500 € Puolassa järjestettävään arachnologikongressiin osallistumista varten, Maria Heikkilä 700 € Willi Hennig Societyn kokoukseen Honolulussa, Lea Heikkinen 500 € yhteiskuntahyönteiskongressia varten Kööpenhaminassa, Larry & Lena Huldén 600 € polttiaiskartoituksiin Lapissa, Lauri Kaila 500 € Willi Hennig Societyn kokoukseen Honolulussa, Seppo Koponen 500 € pohjoismais-baltialaista hyönteistieteilijäin kongressia varten, Jaakko Kullberg 1000 € perhostutkimuksiin Syyriassa ja Libanonissa, Jenni Leppänen 500 € yhteiskuntahyönteiskongressia varten Kööpenhaminassa, Minna Lyytikäinen 1000 € tutkimuksiin mäntypistiäisen vaikutuksesta mäntyihin, Kauri Mikkola 400 € pohjoismais-baltialaista hyönteistieteilijäin kongressia varten, Vesna Milankov 700 € retkeä varten Ilomantsiin ja Kuusamoon, Juho Paukkunen 500 € pohjoismais-baltialaista hyönteistieteilijäin kongressia varten, Ritva Penttinen 700 € keräilyihin Kreikassa, Elina Peuhu 500 € saproxylikongressia varten Ljubljanassa, Heini Pystynen 700 € metsätuhojen hyönteisassosiaatioiden tutkimiseen, Tomas Roslin 700 € Grönlannin retkeä varten, Elvira Rättel 700 € kärpästutkimuksiin Samoksella ja Naxoksella, Pasi Sihvonen 500 € museovierailuun Münchenissä, Gunilla Ståhls-Mäkelä 700 € kukkakärpästutkimuksiin Samoksella ja Naxoksella, Marianna Teräväinen 700 € Willi Hennig Societyn kokoukseen Honolulussa, Pia-Maria Thomssen 500 € saproxylikongressia varten Ljubljanassa, Varpu Vahtera 700 € Willi Hennig Societyn kokoukseen Honolulussa,  Ulla Vattulainen 500 € yhteiskuntahyönteiskongressia varten Kööpenhaminassa, Sanna Välimäki 500 € pohjoismais-baltialaista hyönteistieteilijäin kongressia varten ja Ika Österblad 500 € hymenopterologkongressia varten Unkarissa.

Tieteelliset projektit

Vuonna 1981 aloitettu hyönteiskartoitusprojekti on järjestetty uudelleen yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa; se löytyy nyttemmin verkosta, osoite on www.hatikka.fi, ja sieltä löytyvät myös ohjeet. Vuoden aikana saatiin yhteensä 4725 havaintoa, nämä tulokset ovat verkossa.

Julkaisutoiminta

Yhdistys on yhdessä Suomen Hyönteistieteellisen Seuran, Suomen Perhostutkijain Seuran ja Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kanssa julkaissut sarjasta Entomologica Fennica vol. 20(4), 64 sivua ja vol. 21(1-3), 192 sivua. Yhdistystä on sarjan valtuuskunnassa edustanut dos. Lauri Kaila, varamiehenä dos. Tomas Roslin.

Syyskuusta 2001 lähtien on yhdistyksellä ollut kotisivu verkossa. Sen osoite on nykyään www.fmnh.helsinki.fi/users/efhy.

Jäsenet

Vuoden aikana tuli tieto että yhdistyksen jäsenistä Stig-Göran Bergholm, Alli Brander ja Karl-Johan Hedqvist olivat kuolleet. Uusiksi jäseniksi on valittu Mari Kekkonen, Harri Lappalainen, Katja Rönkä ja Sanna Välimäki. Yhdistyksellä on 14 kirjeenvaihtajajäsentä ja 257 varsinaista jäsentä.

Johtokunta ja muut toimihenkilöt

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja, prof. Olof Biström, varapuheenjohtaja, dos. Gunilla Ståhls-Mäkelä, sihteeri, dos. Hans Silfverberg, rahastonhoitaja, kultaseppä Carl-Gustaf Lagercrantz, sekä FM Juha Laiho, FM Helena Rosenlew ja dos. Tomas Roslin. Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut neljä kertaa.

Tilintarkastajina ovat olleet ekon. Arno Kullberg ja dos. Jyrki Muona sekä varalla  FM Simon Finnilä ja FM Jaakko Kullberg.

Muuta

Yhdistys on vuodesta 2010 hyönteistieteellisiä tarvikkeitta välittävän Tibiale Oy:n osakas, yhdistyksen jäsenet saavat näitä tarvikkeita jäsenhintaan.

Annonser