Toimintakertomus 2008

Kokoustoiminta

Toimintavuoden aikana yhdistyksellä on ollut seuraavat kokoukset: vuosikokous 6 helmikuuta, kuukausikokoukset 16 huhtikuuta, 15 lokakuuta ja 19 marraskuuta.

Kokouksissa on pidetty seuraavat esitelmät: Erling Ólafsson: Surtsey – how life colonizes a newly emerged island (6.2.), Ayco Tack: Life inside the leaf: ecology and distribution of leaf miners on the island Wattkast (16.4.), Carl-Gustaf Lagercrantz: En entomologisk exkursion till Sardinien (15.10.), Marko Mutanen: Perhosten evoluutiohistoria molekyylituntomerkkien valossa (19.11.).

Kokouksisse esitettiin neljä erillistä tieteellistä tiedonantoa, Hans Silfverberg kaksi tiedonantoa sekä Carl-Gustaf Lagercrantz ja Anders Albrecht kumpikin yhden.

Symposiot ja ekskursiot

Yhdistys järjesti toukokuun lopulla retken Sardiniaan. Retkellä oli 16 osallistujaa. Retken järjestäjä oli FT Gunilla Ståhls-Mäkelä. Hyönteisiä kerättiin lukuisilla paikoilla, monissa eri biotoopeissa, vuoristossa harjoitettiin perhosten yöpyyntiä. Kerätystä materiaalista ovat mm. kukkakärpäset jo tunnistettu.

Stipendit

Seuraavat stipendit on myönnetty tieteellistä tutkimusta varten: Larry Huldén ja Lena Huldén kumpikin 500 € parasitologiseen kongressiin osallistumista varten Pariisissa (Terhi Laitinen edusti heitä), Matti Hämäläinen 500 € tutkimusretkeä varten Vietnamiin, Juha Höykinpuro 800 € perhos- ja loistutkimuksiin Grönlannissa,  Gunther Jansen 500 € Belgissa järjestettävään kongressiin osallistumista varten, Riikka Kaartinen 1000 € kansainväliseen entomologikongressiin osallistumista varten, Jere Kahanpää 750 € Pallastunturin kärpäslajiston selvittämiseen, Matti Koivula 1000 € Jyväskylän viheralueiden ekologian tutkimiseen, Seppo Koponen 500 € tutkimusretkeä varten Lesbokselle ja Chiokselle, Rauno Linnavuori 500 € tutkimusretkeä varten Iraniin, Hannele Luhtasela 600 € muurahaistutkimuksiin Tvärminnessä, Vesna Milankov 700 € keräilyretkeä varten Sardiniaan, Pekka Niemelä 500 € Slovakiassa järjestettävään kongressiin osallistumista varten, Ritva Penttinen 500 € tutkimusretkeä varten Lesbokselle ja Chiokselle, Elina Peuhu 1000 € kansainväliseen entomologikongressiin osallistumista varten, Ayco Tack 800 € tammihyönteistutkimuksiin, ja Marianna Teräväinen 1000 € lääketieteellisesti käytettyjen kovakuoriaisten DNA-tutkimuksiin.

Yhdistys on lisäksi myöntänyt 3000 € painatusavustuksen Teemu Rintalalle, joka yhdessä Veikko Rinteen kanssa on julkaisemassa teosta ”Suomen luteet”.

Tieteelliset projektit

Vuonna 1981 aloitettu hyönteiskartoitusprojekti on järjestetty uudelleen yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa; se löytyy nyttemmin verkosta, osoite on www.hatikka.fi, ja sieltä löytyvät myös ohjeet. Vuoden aikana saatiin yhteensä 3685 havaintoa, nämä tulokset ovat jo verkossa.

Julkaisutoiminta

Yhdistys on yhdessä Suomen Hyönteistieteellisen Seuran, Suomen Perhostutkijain Seuran ja Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kanssa julkaissut sarjasta Entomologica Fennica vol. 19(1-3), 192 sivua. Yhdistystä on sarjan valtuuskunnassa edustanut dos. Lauri Kaila, varamiehenä dos. Tomas Roslin; Kaila on toiminut valtuuskunnan puheenjohtajana vuoden alussa.

Syyskuusta 2001 lähtien on yhdistyksellä ollut kotisivu verkossa. Sen osoite on nykyään www.fmnh.helsinki.fi/users/efhy.

Jäsenet

Vuoden aikana on yhdistyksen kirjeenvaihtajajäsen Astrid Løken kuollut. Uusiksi jäseniksi on valittu Juha Höykinpuro, Terhi Laitinen, Vesna Milankov, Emilia Nordling, Henri Vanhanen ja Heidi Viljanen. Yhdistyksellä on 14 kirjeenvaihtajajäsentä ja 254 varsinaista jäsentä.

Johtokunta ja muut toimihenkilöt

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja, prof. Olof Biström, varapuheenjohtaja, FT Gunilla Ståhls-Mäkelä, sihteeri, dos. Hans Silfverberg, rahastonhoitaja, Carl-Gustaf Lagercrantz, sekä FM Juha Laiho, FM Helena Rosenlew ja dos. Tomas Roslin. Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut neljä kertaa.

Tilintarkastajina ovat olleet FM Björn Federley ja dos. Jyrki Muona sekä varalla  FM Roger Forsman ja FM Jaakko Kullberg.

Annonser