Toimintakertomus 2004

Kokoustoiminta

Toimintavuoden aikana yhdistyksellä on ollut seuraavat kokoukset: vuosikokous 4 helmikuuta, kuukausikokoukset 21 huhtikuuta ja 20 lokakuuta; marraskuulle suunniteltu kokous jouduttiin peruuttamaan.

Kokouksissa on pidetty seuraavat esitelmät: FT Tomas Roslin: Aspekter på Madagaskars insektfauna (4.2.), FM Jaakko Kullberg: Perhosia Madagaskarilla (4.2.), FM Varpu Vahtera: Amazonian sademetsän biodiversiteetin syitä etsimässä – voivatko sepät ja sepikät auttaa? (21.4.), prof. Olof Biström: Insamlingar på Rågöarna (Estland) (20.10), ja dos. Hans Silfverberg: Det 5. baltiska koleopterologsymposiet (20.10). Kokouksissa on esitetty neljä erillistä tieteellistä tiedonantoa: Jaakko Kullberg, Jyrki Muona, Hans Silfverberg ja Gunilla Ståhls-Mäkelä, kukin yhden tiedonannon.

Symposiot ja ekskursiot

Yhdistys osallistui retkeen Viron Pakrin saarille 6-10. heinäkuuta, Järjestäjänä Virossa toimi Kaupo Elberg. Sihteeri edusti yhdistystä 5. Baltian koleopterologisymposiossa Puolassa 8-11. syyskuuta.

Stipendit

Yhdistys on jakanut seuraavat apurahat tieteellistä tutkimusta varten: Diane Alaruikka 500 euroa Pariisissa järjestettävään Willi Hennig-societyn kokoukseen osallistumista varten, Johan Kotze 800 euroa New Yorkissa järjestettävään Society for Conservation Biologyn kokoukseen osallistumista varten, Juha Laiho 800 euroa DNA-tutkimuksiin Colias-lajeista, Rauno Linnavuori 400 euroa tutkimusmatkaa varten Iraniin, Kauri Mikkola 300 euroa Lågskärin perhosinventointiin, Hans Silfverberg 500 euroa Puolassa järjestettävään kovakuoriaissymposioon osallistumista varten, Marianna Teräväinen 500 euroa Pariisissa järjestettävään Willi Hennig-societyn kokoukseen osallistumista varten, Varpu Vahtera 500 euroa Pariisissa järjestettävään Willi Hennig-societyn kokoukseen osallistumista varten ja Pekka Vilkamaa 500 euroa Brisbanessa järjestettävään kansainväliseen hyönteistieteelliseen kongressiin osallistumista varten.

Tieteelliset projektit

Vuonna 1981 aloitettua hyönteiskartoitusprojektia on jatkettu, vuoden loppuun oli palautettu satakunta kartoituslomaketta. Tuloksia on tarkoitus käsitellä, ja yhteenveto on odotettavissa.

Julkaisutoiminta

Yhdistys on yhdessä Suomen Hyönteistieteellisen Seuran, Suomen Perhostutkijain Seuran ja Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kanssa julkaissut sarjasta Entomologica Fennica vol. 15, 256 sivua. Yhdistystä on sarjan valtuuskunnassa edustanut dos. Lauri Kaila, varamiehenä FT Tomas Roslin; Kaila on toiminut valtuuskunnan puheenjohtajana.

Syyskuusta 2001 lähtien on yhdistyksellä ollut kotisivu verkossa. Sen osoite on nykyään http://www.fmnh.helsinki.fi/users/efhy.

Jäsenet

Vuoden aikana on yhdistyksen kunniajäsen Martin Meinander kuollut, sekä muista jäsenistä Rainer Rosengren. Uusiksi jäseniksi on valittu Tiina Avomaa, Sofia Gripenberg, Mikko Heini ja Minttu Kataja. Yhdistyksellä on 20 kirjeenvaihtajajäsentä ja 255 varsinaista jäsentä.

Johtokunta ja muut toimihenkilöt

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja, prof. Olof Biström, varapuheenjohtaja, FT Gunilla Ståhls-Mäkelä, sihteeri, dos. Hans Silfverberg, rahastonhoitaja, Carl-Gustaf Lagercrantz, sekä dos. Wilhelm Fortelius, FT Marianne Fred ja FT Tomas Roslin. Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut neljä kertaa. Tilintarkastajina ovat olleet FM Björn Federley ja FM Roger Forsman sekä varalla dos. Samuel Panelius ja dos. Matti Hämäläinen.

Annonser