Toimintakertomus 2002

Kokoustoiminta

Toimintavuoden aikana yhdistyksellä on ollut seuraavat kokoukset: vuosikokous 30 tammikuuta, kuukausikokoukset 17 huhtikuuta, 16 lokakuuta ja 20 marraskuuta.

Kokouksissa on pidetty seuraavat esitelmät: FT Lena Huldén: Kackerlackornas krigiska ankomst till Finland (30.1.); ins. Hans Bartsch: Blomflugornas dynamik – artkännedom, utbredning, abundans och trender ur ett nordiskt perspektiv (17.4.); dos. Jyrki Muona: Where does this larva belong? Identifying without breeding (16.10); FT Gunilla Ståhls-Mäkelä: Blomflugors systematik studerad med DNA-analys (20.11.).

Kokouksissa on esitetty seitsemän erillistä tieteellistä tiedonantoa: Anders Albrecht ja Hans Silfverberg kumpikin kolme tiedonantoa sekä Jyrki Muona yhden tiedonannon.

Symposiot ja ekskursiot

Yhdistys oli suunnitellut järjestävänsä kevätretken Vehkalahdelle mutta kun ei riittävää kiinnostusta löytynyt, retki peruutettiin.

Yhdistys oli mukana Svenska Litteratursällskapet i Finland -yhdistyksen järjestämässä symposiossa 10.4., joka käsitteli C.R. Sahlbergia ja teosta ”Insecta Fennica”.

FT Gunilla Ståhls-Mäkelä järjesti yhdistyksen tukemana kukkakärpässymposion 3-8.6. Nåtön biologisella asemalla. Symposioon osallistui 12 henkilöä Suomesta, Ruotsista ja Skotlannista, ohjelmaan sisältyi myös retkiä.

Kolme jäsentä edusti yhdistystä hyönteistieteellisessä symposiossa Vormsin saarella Virossa 5-10. elokuuta.

Puheenjohtaja edusti yhdistystä Tartossa 13.12. järjestetyssä seminaarissa, jonka aiheena oli Viron ja Suomen yhteistyö biologian alalla 1800- ja 1900-luvulla.

Stipendit

Yhdistys on jakanut seuraavat apurahat tieteellistä tutkimusta varten: Walter Hackmanin stipendi arvoltaan 1050 euroa Gunilla Ståhls-Mäkelälle kukkakärpässymposion järjestämistä varten; muut stipendit: Matti Aholalle 400 euroa Tanskassa järjestettävään lepidopterologikongressiin osallistumista varten, Katja Bargumille 500 euroa Japanissa järjestettävään yhteiskuntahyönteiskongressiin osallistumista varten, Olof Biströmille 500 euroa uposkuoriaisten keräämiseen, Minttumaaria Hannoselle 500 euroa Japanissa järjestettävään yhteiskuntahyönteiskongressiin osallistumista varten, Seppo Koposelle 500 euroa Sahaan (Jakutiaan) järjestettävään symposioretkeen osallistumista varten, Johan Kotzelle 500 euroa Tvärminnessä suoritettaviin maakiitäjäistutkimuksiin, Rauno Linnavuorelle 500 euroa keräilyihin Iranissa, Kauri Mikkolalle 700 euroa Tanskassa järjestettävään lepidopterologikongressiin osallistumista varten ja Pekka Vilkamaalle 500 euroa Australiassa järjestettävään dipterologikongressiin osallistumista varten.

Lisäksi yhdistys om myöntänyt erillisinä avustuksina Jaakko Kullbergille 350 euroa Tanskassa järjestettyyn lepidopterologikongressiin osallistumista varten ja Carl-Gustaf Lagercrantzille 500 euroa Tammisaaren seudun perhosinventointeihin.

Tieteelliset projektit

Vuonna 1981 aloitettua hyönteiskartoitusprojektia on jatkettu, vuoden loppuun oli palautettu satakunta kartoituslomaketta. Tuloksia on tarkoitus käsitellä, ja yhteenveto on odotettavissa.

Julkaisutoiminta

Yhdistys on yhdessä Suomen Hyönteistieteellisen Seuran, Suomen Perhostutkijain Seuran ja Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kanssa julkaissut sarjasta Entomologica Fennica vol. 13, 258 sivua. Yhdistystä on sarjan valtuuskunnassa edustanut dos. Lauri Kaila, varamiehenä FT Tomas Roslin; Kaila on toiminut valtuuskunnan puheenjohtajana.

Syyskuusta 2001 lähtien on yhdistyksellä ollut kotisivu verkossa. Tätä sivua ylläpitävät Lena Huldén, sen osoite on http://www.sls.fi/efh.

Jäsenet

Vuoden aikana on yhdistyksen kirjeenvaihtajajäsen Jac. Fjelddalen kuollut. Uusiksi jäseniksi on valittu Diane Alaruikka, Johan Kotze, Marianna Teräväinen ja Varpu Vahtera. Yhdistyksellä on yksi kunniajäsen, 20 kirjeenvaihtajajäsentä ja 251 varsinaista jäsentä.

Johtokunta ja muut toimihenkilöt

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja, prof. Olof Biström, varapuheenjohtaja, FT Gunilla Ståhls-Mäkelä, sihteeri, dos. Hans Silfverberg, rahastonhoitaja, Carl-Gustaf Lagercrantz, sekä dos. Wilhelm Fortelius, FM Marianne Fred ja prof. Jari Niemelä. Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut neljä kertaa.

Tilintarkastajina ovat olleet dos. Samuel Panelius ja FM Roger Forsman sekä varalla FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Annonser