Kokousselostukset 1991-2000

Vuosikokous  6.2.1991

FM Pertti Rassi piti esitelmän ”Ympäristöministeriö ja hyönteisten suojelu”.

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1990. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1990. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1990.

Hallitusta valittaessa se sai seuraavan koostumuksen: Puh.j. vs.prof. Martin Meinander, varapuh.j. dos. Rainer Rosengren, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. FK Gunilla Ståhls, muut jäsenet dos. Olof Biström, dos. Erkki Laasonen ja Carl-Gustaf Lagercrantz.

Tilintarkastajiksi valittiin FT Anders Albrecht ja dos. Ilkka Teräs sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Puheenjohtaja totesi että 12. Suomen entomologian päivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 5-6.4.

Kuukausikokous  20.3.1991

FT Larry Huldén piti esitelmän ”Tio år av insektkartering”.

Uudeksi jäseneksi valittiin yo Jukka-Pekka Leino.

Dos. Rainer Rosengren ilmoitti että muurahaista Tapinoma melanocephalum (F.) (Hym., Formicidae) oli tavattu N: Helsingissä. Muurahainen, joka elää synantrooppisesti tropiikeissa, ja jota viime aikoina myös oli tavattu mm. Englannista, oli löytynyt elämässä useissa paikoissa asuintalossa Töölössä.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti että Amara gebleri Dej. (Col., Carabidae), joka on äskettäin erotettu lajista Amara aulica (Panz.), esiintyy Suomessa. Sen jälkeen kun F. Hieke (Berliini) oli havainnut lajin museon A. aulica-materiaalin joukossa, oli ilmoittaja tarkistanut loput yksilöt, ja todennut että noin 1/3 niistä kuului lajiin A. gebleri, joka on löytynyt maakunnista AbOk.

Yhteiskokous Suomen Perhostutkijain Seuran kanssa 10.4.1991.

Cand.psych. Michael Fibiger piti esitelmän Kaakkoiseuroopan ja Turkin merkityksestä Euroopan eläinmaantieteelle.

Kuukausikokous  15.5.1991

FL Timo Muotka piti esitelmän ”Kuusamon virtavesien hyönteisyhteisöt”.

Sihteeri ilmoitti että 12. Suomen entomologian päivät oli järjestetty Lammin biologisella asemalla 5-6.4., osallistujia oli 51. Teemana oli uhanalaiset hyönteiset. Ulkomaisia esitelmöitsijöitä olivat tri Bengt Ehnström(Uppsalasta) ja tri Torstein Kvamme (Norjan Åsista).

Seuraavat stipendit jaettiin: Anders Albrecht ja Lauri Kaila 3000 mk Eupithecia-toukkien tutkimiseen, Larry Huldén 1500 mk Gerridae-tutkimuksiin Espanjassa, Jari Niemelä 1500 mk ekologikongressiin osallistumista varten Kanadassa, Gunilla Ståhls 4000 mk ulkomaisiin kaksisiipiskokoelmiin tutustumista varten, ja Liselotte Sundström 2000 mk muurahaistutkimuksiin Tanskassa.

Sihteeri ilmoitti yo Lauri Kailan puolesta maalle uuden kovakuoriaisen Demetrias imperialis (Germ.) (Col., Carabidae) N: Tammisaaren Gästansin Fårholmista, 5.6.1989. Eläin löytyi kalliorannalta läheltä merta; se tunnetaan Ruotsin itärannikolta, ja sen sanotaan olevan leviämässä.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti lajin Crioceris asparagi (L.) (Col., Chrysomelidae) N: Tuusulasta, 10.3.1991. Sitä ei tunneta aikaisemmin Suomesta, mutta jo Keski-Euroopassa se on tärkeä parsan tuholainen. Yksilö oli pyydystetty sisätiloista, ja samassa talossa kerrottiin olevan kukkakauppa, joten eläin oli todennäköisesti tullut maahan ulkomaisten parsanoksien mukana.

Kuukausikokous  25.9.1991

Dos. Hans Silfverberg selosti 22. pohjoismaista hyönteistieteilijäin kokousta, joka oli järjestetty Göteborgissa 28.7.-2.8., osallistujia oli 43. Tämän jälkeen selosti FK Wilhelm Fortelius 1. eurooppalaista yhteiskuntahyönteiskongressia (Leuven, Belgia). Lopulta kertoi dos. Hans Silfverberg 5. virolais-suomalaisesta entomologian symposiosta, joka oli järjestetty 5-10.8., kokoukset Helsingissä ja retki Punkaharjulle.

Uuusiksi jäseniksi valittiin LuK Keijo Karvonen, yo Pia Hentunen, FK Arto Huhta, LuK Pekka Laasonen, yo Riku Paavola ja yo Vesa Vainikainen.

Sihteeri totesi että 28-30.5. oli järjestetty entomologian kurssi koululaisille, johon osallistui 11 kurssilaista. Kurssia johti FT Anders Albrecht, muita opettajia olivat FT Larry Huldén, dos. Rainer Rosengren ja dos. Hans Silfverberg.

Sihteeri ilmoitti että hän Suomen Hyönteistieteellisen Seuran pyynnöstä oli kutsunut pohjoismaiset entomologit kokoukseen Suomessa vuonna 1994.

Dos. Olof Biström ilmoitti että N: Helsingin Kontulasta oli heinäkuussa 1991 löytynyt Attagenus smirnovi Zhant. (Col., Dermestidae) (leg. Huttunen), kuten myös Kpoc: Kostamuksesta, 5.7.1991, leg. I. Rutanen; molemmat löydöt sisätiloista. Suomesta tunnetaan yksi aikaisempi löytö lajia, Itä-Karjalalle se on uusi.

FT Anders Albrecht ilmoitti kaksi kirvalajia, joita ei ennen tunnettu Suomesta: Geoica setulosa (Pass.) maakunnasta N ja Baizongia pistaciae (L.) (Hom., Pemphigidae), maakunnista Ab ja N. Etelä-Euroopassa niiden pääisäntä on Pistacia, meillä ne elävät partenogeneettisesti Lasius flavus-pesissä heinien juurilla.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti kärsäkkään Anthonomus brunnipennis Curt. (Col., Curculionidae), jota ei aikaisemmin ollut mainittu Suomesta. Laji on ollut yhdistettynä lajiin A. rubi (L.), sitä on saatu Suomessa Om: Öjaan ja Kb: Kontiolahdelle pohjoisessa, sen ravintokasveiksi on mainittu Potentilla palustris ja P. erecta. Edelleen oli Eläinmuseon Anthonomus-materiaalin tarkastuksessa käynyt ilmi että kaikki lajiksi A. pedicularius (L.) määritetyt yksilöt kuuluivat lajiin A. conspersus Desbr., kuten E. Kangas oli jo epäillyt.

Kuukausikokous  16.10.1991

FL Eugenia Ribeiro piti esitelmän ”Fungivorous Diptera in Finland and in Portugal”.

Uusiksi jäseniksi valittiin yo Susanne Björkholm ja FM Yrjö Ranta.

FT Anders Albrecht ilmoitti kaksi Suomelle uutta kirvaa, Smynthyrodes betae Westw. (Hom., Pemphigidae) N: Pernajasta ja Protrama flavescens (Koch) (Hom., Lachnidae) N: Hangon Furuvikista. Edellisellä on Pistaciapääravintokasvina Etelä-Euroopassa, meillä se elää partenogeneettisenä heinien juurilla keltiäisen (Lasius flavus) pesissä. Jälkimmäinen löytyi Artemisia campestriksen juurilta keltiäispesissä.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti että sen jälkeen kun uusi laji Brachycercus europaea Kluge (Ephem., Caenidae) oli kuvattu lähialueilta hän oli tarkistanut Suomesta kerättyjä Brachycercus harrisella-yksilöitä, ja todennut että ne todella kuuluivat lajiin B. harrisella.

Prof Harry Krogerus ilmoitti lajin Agrius convolvuli (L.) (Lep., Sphingidae) N: Sipoosta, 27.9.1991, sekä mainitsi että hänelle oli vuonna 1989 lähetetty Om: Pietarsaaresta pyydystetty yksilö.

Vuosikokous  5.2.1992

FK Gunilla Ståhls piti esitelmän ”Dipterologiska forskningar i Sibirien”.

Puheenjohtaja lausui muistosanat yhdistyksen vuonna 1991 kuolleista jäsenistä Svante Ekholm, Kurt Lindholm, Paavo Savolainen, Olavi Sotavalta ja Bror Pettersson.

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1991. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1991. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1991.

Hallitusta valittaessa vanha hallitus valittiin uudelleen, koostumuksenaan: Puh.j. prof. Martin Meinander, varapuh.j. dos. Rainer Rosengren, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. FK Gunilla Ståhls, muut jäsenet dos.Olof Biström, dos. Erkki Laasonen ja Carl-Gustaf Lagercrantz.

Tilintarkastajiksi valittiin FT Anders Albrecht ja dos. Ilkka Teräs sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Puheenjohtaja totesi että 13. Suomen entomologian päivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 20-21.3.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti löydön lajista Fleutiauxellus maritimus (Curt.) (Col., Elateridae) Li: Utsjoen Pulmankijärveltä, leg. Veikko Rinne. Tämä oli neljäs löytö lajista Suomessa, kaikki ovat Utsjoelta.

FT Larry Huldén ilmoitti että Jekaterina Gannota oli todennut Suomelle uusina seuraavat Chorebus-lajit (Hym., Braconidae): C. gracilis (Nees) N: Helsinki sekä Sa: Mikkeli ja Ristiina; C. bathyzonus Marsh. Ab: Vihti, N: Helsinki ja Nurmijärvi, Sa: Mikkeli, Oa: Kurikka ja Ylihärmä, sekä Tb: Rautalampi; C. petiolatus (Nees) N: Helsinki; C. leptogaster (Halid.) N: Nurmijärvi; ja C. abnormiceps Nixon Ab: Vihti.

Kuukausikokous  15.4.1992

Dos. Hans Silfverberg piti esitelmän ”Hur har strukturförändringen påverkat Finlands knäppare”.

Uudeksi jäseneksi valittiin yo Antti Juntunen.

Puheenjohtaja totesi että 13. Suomen entomologian päivät oli järjestetty Lammin biologisella asemalla 20-21.3., teemanaan hyönteiset kaupunkiympäristössä. Päiviin osallistui 31 henkilöä, ulkomaisia esitelmöitsijöitä olivat Torkel Hagström Göteborgista ja Reidar Mehl Oslosta.

Seuraavat stipendit jaettiin: Anders Albrecht 2000 mk kirvatutkimuksiin, Wilhelm Fortelius 1500 mk Århusissa järjestettävään muurahaistutkijakokoukseen osallistumista varten, Kalevi Kuusela, Timo Muotka ja Antti Juntunen 2000 mk petohyönteistutkimuksiin pohjoisissa virtavesissä, Hans Silfverberg 5000 mk Beijingissä järjestettävään kansainväliseen entomologikongressiin osallistumista varten ja Liselotte Sundström 2000 mk Århusissa järjestettävään muurahaistutkijakokoukseen osallistumista varten.

Kuukausikokous  20.5.1992

Göran Sjöberg (Gävle) piti esitelmän ”Regnskogarnas utrotningshotade dagfjärilar”.

Uudeksi jäseneksi valittiin FK Jari Venetvaara.

Kuukausikokous  23.9.1992

Prof. Olof Biström piti esitelmän ”Entomologiska intryck från Kina”.

Uudeksi jäseneksi vaittiin yo Ali Eklöf.

FT Anders Albrecht ilmoitti että entomologian kurssi koululaisille oli järjestetty 25-27.5. Siuntiossa ja Helsingissä, kurssilaisia oli 12.

FT Anders Albrecht ilmoitti kahdeksan Suomelle uutta kirvalajia (Hem., Aphidoidea) (maakunnat suluissa): Anoecia zirnitsi Mordv. (Ab ja N), Monaphis antennata (Kalt.) (N), Therioaphis riehmi (Börn.) (N), Therioaphis brachytricha HRL (Ab), Tinocallis nevskyi R., Q. & H. (N), Aphis chloris Koch (Ab ja Ta), Aphis lotiradicis Str. (Ab ja N), sekä Aphis pilosellae Börn. (Ab, N ja Ta).

FT Anders Albrecht ilmoitti maalle uuden muurahaisen Formica cunicularia Latr. (Hym., Formicidae), ja selosti kuinka se eroaa lähilajista F. rufibarbis F.; F. cunicularia oli löytynyt Ab: Dragsfjärd Öröstä, Ab: Vihdistä, N: Tvärminnestä ja Sa: Luumäeltä, F. rufibarbis Ab: Vihdistä ja Ta: Nastolasta.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti löytäneensä yksilön lajia Anchomenus dorsalis (Pont.) (Col., Carabidae) Al: Eckerön Degersandista 28.5.1992. Lajista on lukuisia löytöjä Helsingin seudulta, ja muutama Varsinais-Suomesta, mutta ei aikaisempia löytöjä Ahvenanmaalta.

Kuukausikokous  21.10.1992

FK Wilhelm Fortelius piti esitelmän ”Fortplantingsbeteende hos stackmyror”.

Uudeksi jäseneksi valittiin FL Pekka Vilkamaa.

FT Anders Albrecht ilmoitti kahdeksan Suomelle uutta kirvalajia (Hem., Aphidoidea) (maakunnat suluissa): Aphis tormentillae Pass. (N), Anuraphis subterranea (Walk.) (Ta), Mamontova vera Shap. (Sa), Semiaphis nolitangere (Aiz.) (N), Coloradoa absinthii (Licht.) (Ab ja N), Impatientinum asiaticum Nevsky (N), Acyrtosiphon ignotum Mordv. (N) ja Amphorophora gei Börn. (N).

Vuosikokous  3.2.1993

Tri Fenja Brodo piti esitelmän ”Insects of Ellesmere Island (Arctic Canada)”.

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1992. Puheenjohtaja totesi ettei tilinpäätöstä vuodelta 1992 vielä ole saatu, ja että siksi se osa vuosikokousta, joka käsittelee raha-asioita, siirtyy maaliskuun kokoukseen.

Hallitusta valittaessa se sai seuraavan koostumuksen: Puh.j. prof. Martin Meinander, varapuh.j. dos. Rainer Rosengren, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. Carl-Gustaf Lagercrantz, muut jäsenet FT Anders Albrecht, prof. Olof Biström, ja FK Gunilla Ståhls.

Tilintarkastajiksi valittiin dos. Ilkka Teräs ja FT Jari Niemelä sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Kuukausikokous  17.3.1993

Tönu Talvi piti esitelmän ”The beetle fauna of Ruhnu (Runö), an isolated Estonian island in the Baltic”.

Vuoden 1992 rahastonhoitaja selosti kyseisen vuoden tilejä. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1992.

Uusiksi jäseniksi valittiin yo Cia Olsson ja yo Pia Gertsch

Prof. Walter Hackman ilmoitti Suomelle uudet väiveet Carduiceps meinertzhageni Timmerm. (Phthir., Esthiopteridae), St: Yyteristä M. Haukiojan vuonna 1963 suosirristä tallentama, ja lisäksi todettu vanhoista merisirrimateriaaleista, sekä Anaticola boettikeri Eich. & Vasj. (Phthir., Esthiopteridae), G.W. Forssellin tallentama v. 1893 N: Inkoossa ammutusta kyhmyhaahkasta.

FT Anders Albrecht ilmoitti seitsämän Suomelle uutta kirvalajia (Hem., Aphidoidea) (maakunnat suluissa): Chaitophorus populialbae (Fonsc.) (N), Aphis acetosae acetosae L. (Ab, N ja Kb), Aphis klimeschi (Börn.) (Ab),Aphis leontodontis (Börn.) (N ja Om), Aphis violae Schout. (Sa), Uroleocon pilosellae (Börn.) (Ab, Sa ja Kl sekä Uroleocon inulicola inulicola Oss. (N ja Ka).

Kuukausikokous  21.4.1993

Dos. Jari Niemelä piti esitelmän ”Maakiitäjäisiä Amerikan eteläkärjessä”.

Puheenjohtaja totesi että 14. Suomen entomologian päivät oli järjestetty 15-16.4. m/s Kristina Reginalla, niin että osallistujilla oli mahdollisuus käydä maissa Tallinnassa; teemana oli hyönteiset ja biodiversiteetti. Päiviin osallistui 42 henkilöä, ulkomaisia esitelmänpitäjiä olivat tri Nigel Stork Lontoosta ja tri Geir Søli Bergenistä.

Seuraavat stipendit jaettiin: Ulf Carlberg 1000 mk sauvasirkkatutkimuksiin, Pia Gertsch 1000 mk hevosmuurahaisten yhteiskuntien tutkimiseen, Arja Kaitala 2000 mk luteiden käyttäytymisen tutkimiseen, Jari Niemelä2000 mk Englannissa järjestettävään symposioon osallistumista varten, Marko Nieminen 2000 mk Englannissa järjestettävään symposioon osallistumista varten, Cia Olsson 1000 mk muurahaisyhteiskuntien tutkimiseen, ja Gunilla Ståhls 4000 mk Tukholmassa järjestettävään systemaatikkokokoukseen osallistumista varten sekä materiaalin keräämiseen Italiassa.

Kuukausikokous  29.9.1993

Dos. Jyrki Muona piti esitelmän ”Sepiköiden salattu elämä”.

Uudeksi jäseneksi valittiin FT Jari Kouki.

Sihteeri ilmoitti että 20-21.5. oli pidetty Ahvenanmaalla yhteiskokous Suomen Perhostutkijain Seuran ja Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kanssa, ja tässä yhteydessä myös seminaari aiheesta hyönteistutkimus Ahvenanmaalla. Yhteensä 32 yhdistyksen jäsentä oli osallistunut, ja Ahvenanmaan viranomaisten edustajien kanssa oli keskusteltu hyönteistutkimuksesta ja hyönteisten rauhoittamisesta.

FT Anders Albrecht ilmoitti kaksi Suomelle uutta kirvaa (Hem., Aphididae): Aphis epilobiaria Thunb. N: Helsingistä ja Sipoosta, ja Sa: Kouvolasta, sekä Aphis molluginis (Börn.) Ta: Hollolasta.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että kaksi sepikkälajia (Col., Eucnemidae) on poistettava Suomen lajistosta: Microrhagus lindbergi (Palm), jonka hän on aikeissa synonymisoida lajin M. lepidus Rosh. kanssa, sekä Hylis olexai(Palm), jolla nimellä ilmoitetut yksilöt osoittautuivat väärin määritetyiksi H. foveicollis (Thoms.) -yksilöiksi.

Kuukausikokous  27.10.1993

Prof. Olof Biström piti esitelmän ”Bland vattenbaggforskare i Georgia, U.S.A.”.

Puheenjohtaja ilmoitti että 15. Suomen entomologian päivät järjestetään keväällä 1994, aiheenaan hyönteisten ja kasvien vuorovaikutus.

Vuosikokous  2.2.1994

Puheenjohtaja lausui muistosanat yhdistyksen vuonna 1993 kuolleista jäsenistä Ingmar Rikberg, Lars Brundin ja Pontus Palmgren

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1993. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1993. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1993.

Hallitusta valittaessa vanha hallitus valittiin uudelleen, koostumuksenaan: Puh.j. prof. Martin Meinander, varapuh.j. dos. Rainer Rosengren, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. Carl-Gustaf Lagercrantz, muut jäsenet FT Anders Albrecht, dos. Olof Biström, ja FK Gunilla Ståhls.

Tilintarkastajiksi valittiin dos. Ilkka Teräs ja FT Jari Niemelä sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Yhdistyksen edustajaksi Entomologica Fennican johtokunnassa nelivuotiskaudelle 1994-1997 valittiin dos. Samuel Panelius, ja varalle prof. Martin Meinander.

Kokousta seurasi yhdistyksen 75-vuotisjuhla. Puheenjohtaja esitti katsauksen yhdistyksen tähänastiseen toimintaan, dos. Hans Silfverberg selosti Suomen entomologien toimintaa Itä-Karjalassa vuosina 1861-1944, ja FK Lauri Kaila kertoi viimeaikaisesta toiminnasta Itä-Karjalassa. Illalliseen osallistui 47 henkilöä, sen aikana esittivät tervehdyksensä Entomologiska Föreningen i Stockholm, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Suomen Hyönteistieteellinen Seura, Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura, Eesti Loodusuurijate Selts, Suomen Biologian Seura Vanamo, Suomen Perhostutkijain Seura ja Helsingin Hyönteisvaihtoyhdistys, ja sihteeri luki tervehdykset, jotka oli lähettäneet Nordenskiöld-Samfundet i Finland, Västsvenska Entomologklubben ja Norsk Entomologisk Forening.

Kuukausikokous  16.3.1994

Dos. Kauri Mikkol piti esitelmän ”Miksi koivukehrääjä (Eriogaster lanestris) olisi vuorovuotinen lentäjä?”.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että U. Saalaan ja E. Kankaan lajiksi Agrilus angustulus (Ill.) (Col., Buprestidae) määrittämät yksilöt tarkistettaessa olivat osoittautuneet lajin Agrilus betuleti (Ratz.) yksilöiksi, ja että näinollen A. angustulus on poistettava Suomen lajistosta.

Dos. Hans Silfverberg näytti eräitä tavanomaisia ja eräitä odottamattomia importtikuoriaisia. Edellisiä olivat Ahasverus advena (Waltl) (Col., Cucujidae), näyte Helsinkiin syyskuussa 1991 tuodusta eläinruuasta,Lasioderma serricorne (F.) (Col., Anobiidae), kaksi Helsingistä vuonna 1993 löytynyttä, Eläinmuseoon määritettäväksi tuotua yksilöä, sekä puolikkaan lajista Tenebroides mauritanicus (L.) (Col., Trogossitidae), joka oli löytynyt keväällä 1993 Helsingistä ostetusta leivästä. Oudompia importteja olivat Trichostetha fascicularis (L.) (Col., Scarabaeidae), josta yksi yksilö oli tullut Espooseen Etelä-Afrikasta tuodussa Protea-kukassa, sekäChlorophorus varius (Müll.) (Col., Cerambycidae), josta yksi yksilö oli tullut Poriin vuonna 1992, ja yksi Järvenpäähän helmikuussa 1994, ilmeisesti pakkaukseen käytetyssä puutavarassa.

Kuukausikokous  20.4.1994

FK Gunilla Ståhls piti esitelmän ”DNA-forskning och insektsystematik – några synpunkter”.

Seuraavat stipendit jaettiin: Matti Ahola 2500 mk yökköstoukkatutkimuksiin Kanadassa, Lauri Kaila 2500 mk hyönteistutkimuksiin Kanadassa, Kari Karhu 2000 mk muurahaisten ja kirvojen tutkimiseen, Kauri Mikkola2000 mk lepidopterologikongressiin osallistumista varten sekä Gunilla Ståhls 3000 mk  fylogeneettisiin symposioihin osallistumista varten, ja hyönteistutkimuksiin Tansaniassa.

FT Anders Albrecht ilmoitti että 15. Suomen entomologian päivät järjestetään Suitiassa 22-23.4.

Prof. Henrik Bruun ilmoitti tieteelle uuden lajin Exapate bicuspidella Bruun & Krogerus (Lep., Tortricidae), jonka kuvaus on painossa, ja selosti kuvin ja taulukoin toukan, kotelon ja aikuisen eroja lajiin Exapate congelatella (Clerk), sekä ekologisia eroja. Uusi laji tunnetaan Ks: Kuusamosta.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että G. Steniuksen nimellä Epuraea danica Sjöb. (Col., Nitidulidae) Suomesta ilmoittama yksilö oli osoittautunur lajin E. opalizans J.Sahlb. yksilöksi. Sama koski muita Suomesta otettuja yksilöitä, joiden oli epäilty olevan E. danica, ja tämä on näinollen poistettava Suomen lajistosta.

FT Anders Albrecht ilmoitti kahdeksan Suomelle uutta kirvalajia (Hem., Aphididae & Lachnidae) (maakunnat suluissa): Schizaphis scirpi (Pass.) (Ab ja Sa), Aphis tripolii Laing (N), Dysaphis newskyi newskyi (Börn.) (Taja Oa), Coloradoa abrotani (Koch) (Om), Pleotrichophorus persimilis Börn. (N), Acyrtosiphon pelargonii potha Börn. (N), Macrosiphum melampyri Mordv. (N), ja Trama centaureae Börn. (N).

Kuukausikokous  28.9.1994

FT Rauno Linnavuori piti esitelmän ”Hyönteistutkijana Jemenissä”.

Sihteeri totesi että 23. pohjoismainen hyönteistieteilijäin kongressi oli järjestetty Turussa 24-27.7., 17 yhdistyksen jäsentä oli osallistunut siihen, heistä kahdeksalla oli esitelmä tai posteri.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että E. Kankaan nimellä Atheta britanniae Bernh. & Scheerp. (Col., Staphylinidae) Suomesta ilmoittama yksilö oli osoittautunut väärin määritetyksi, ja että laji näinollen on poistettava Suomen lajistosta.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että pohjoismaista nimellä Stenus sibiricus J.Sahlb. (Col., Staphylinidae) ilmoitetut yksilöt olivat osoittautuneet suurimmaksi osaksi kuuluviksi lajiin S. montivagus Casey, jota ei tähän saakka tunnettu Pohjois-Euroopasta. Suomesta tunnetaan yksi varmistettu S. sibiricus yksilö, Li: Saariselältä, Ruotsista ei ainuttakaan.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti että hän järjestäessään museon kovakuoriaiskokoelmaa oli havainnut latvialaisen yksilön lajia Dryops griseus (Er.), ja viisi virolaista yksilöä lajia Dryops similaris Bollow (Col., Dryopidae), kaikki Håkan Lindbergin keräämiä. Lajeja ei ole aikaisemmin ilmoitettu kyseisistä maista.

Kuukausikokous  19.10.1994

FT Anders Albrecht piti esitelmän ”Frystorkning, en metod för preparering av fjärillarver och andra mjuka insekter”.

FK Gunilla Ståhls ilmoitti että 16. Suomen entomologian päivät järjestetään 7-8.4.1995 Siuntion Suitiassa.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että E. Kankaan Suomesta ilmoittama laji Leiodes rotundata (Er.) (Col., Leiodidae) perustuu väärin määritettyihin L. picea (Panz.) -yksilöihin, sekä että J. Sahlbergin ja E. Kankaan yksilöt, joiden perusteella Colon calcaratum Er. (Col., Colonidae) on laskettu Suomen lajistoon kuuluvaksi, ovat väärin määritettyjä C. appendiculatum Sahlb. -yksilöitä, mistä syystä kyseiset kaksi lajia on poistettava Suomen faunasta.

Dos. Hans Silfverberg näytti yksilön lajia Tropiphorus terricola (Newm.) (Col., Curculionidae), jonka H. Ahlqvist oli kerännyt N: Porvoon Seitlaxista, 25.5.1930. Vain kaksi muuta löytöä lajista tunnetaan Suomesta, nekin Porvoon seudulta.

Prof. Martin Meinander ilmoitti maalle uuden lajin Blaste quadrimaculata (Latr.) (Psoc., Psocidae), Ab: Paimiosta 5.8.1993, leg. J. Kanervo.

Yhteiskokous Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kanssa 18.11.1994

FK Lauri Kaila ja NaK Matti Viitasaari piti esitelmän ”Entomologiaa halki Kanadan”.

FM Osmo Heikinheimo ilmoitti että hän yhdessä Anders Albrechtin kanssa oli kerännyt 40 maakunnalle Kb uutta kirvalajia, sekä että Albrecht oli löytänyt Kb: Kesälahdesta 1.7.1994 maalle uuden lajin Pemphigus fuscicornis (Koch).

ML Veli Vikberg ilmoitti Suomelle uudet pistiäiset Mesochorus plumosus Dasch (Hym., Ichneumonidae) Ta: Janakkalasta 1993, ja Disogmus obsoletus Brues (Hym., Proctotrupidae) Li: Ivalosta 1987. Molemmat lajit tunnetaan entuudestaan Pohjois-Amerikasta, M. plumosus on kirpoissa loisivien vainokaisten hyperparasiitti.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti että Larinus planus (F.) (Col., Curculionidae) on poistettava Suomen faunasta, koska ainoa tunnettu yksilö on osoittautunut väärinmääritetyksi yksilöksi lajia L. sturnus (Schall.).

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että lajin Stenus sibiricus J.Sahlb. (Col., Staphylinidae) lisäksi Suomessa on myös lähisukuista lajia S. noctivagus Casey, sekä että kaksi lyhytsiipislajia on poistettava Suomen lajistosta koskaGyrophaena rugipennis (Muls. & Rey) on ilmoitettu väärinmääritetyistä G. orientalis Str.-yksilöistä, ja Proteinus crenulatus Pand. väärinmääritetyistä P. macropterus (Grav.)-yksilöistä.

Vuosikokous  1.2.1995

Dos. Pekka Niemelä piti esitelmän ”Metsän rakenteen vaikutus hyönteisten esiintymiseen – vertailututkimus Suomessa ja Venäjän Karjalassa”

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1994. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1994. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1994.

Hallitusta valittaessa se sai seuraavan koostumuksen: Puh.j. prof. Martin Meinander, varapuh.j. dos. Rainer Rosengren, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. Carl-Gustaf Lagercrantz, muut jäsenet prof. Olof Biström, dos. Jari Niemelä ja FK Gunilla Ståhls.

Tilintarkastajiksi valittiin dos. Ilkka Teräs ja AFK Petri Martikainen sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Todettiin että dos. Samuel Panelius oli ilmoittanut eroavansa Entomologica Fennican toimituksesta. Yhdistyksen edustajaksi hänen tilalleen valittiin FM Lauri Kaila, kun taas prof. Martin Meinander jatkaa varamiehenä.

Kuukausikokous  22.3.1995

Dos. Rauno Väisänen piti esitelmän ”Kuinka ylläpitää hyönteisten biodiversiteettiä”.

Puheenjohtaja ilmoitti että seuraavat stipendit oli myönnetty: Antti Juntunen 1500 mk bentologikongressiin osallistumista varten Ruotsissa, Arja Kaitala 2500 mk ludetutkimuksiin Lounais-Euroopassa, Rauno Linnavuori 5000 mk keräilyretkeä varten Iraniin, Kauri Mikkola 1500 mk Kuollan niemimaan perhosten tutkimiseen ja Riitta Savolainen 2000 mk muurahaisten keräämiseen Espanjassa.

FK Gunilla Ståhls ilmoitti että kärpäsen Dermatobia hominis (Linné jr.) (Dipt., Oestridae) toukka oli löytynyt Tampereella potilaasta, joka oli aikaisemmin ollut turistimatkalla latinalaisessa Amerikassa. Lajia ei tiettävästi ole ennen tavattu Suomesta.

Kuukausikokous  27.9.1995

FT Rauno Linnavuori piti esitelmän ”Hyönteistutkijana Iranissa – keräilyä Gilanissa ja Khorasanissa”.

Sihteeri totesi että yhdistys oli järjestänyt 16. Suomen entomologian päivät på Siuntion Suitiassa 7-8.4., teemana ”Aineistosta analyysiin – hyönteissystematiikan uudet menetelmät”. Päiviin osallistui 40 henkilöä, ulkomaisia esitelmöitsijöitä olivat Ward Wheeler (New York), Bo Vest Pedersen (Kööpenhamina) ja Fredrik Ronqvist (Tukholma).

Sihteeri ilmoitti että 17. Suomen entomologian päivät järjestetään keväällä 1996 aiheenaan vesientomologia.

Carl-Gustaf Lagercrantz näytti yksilön lajista Apamea scolopacina (Esp.) (Lep., Noctuidae) N: Tammisaaren Rödgrundista, 30.7.1995.

Kuukausikokous  18.10.1995

Dos. Jyrki Muona piti esitelmän ”Beetles and boulders of Yucatan”.

Kuukausikokous  22.11.1995

Dos. Markus Brummer-Korvenkontio piti esitelmän ”Hyönteiset tautien levittäjinä”.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että Ks: Kuusamosta oli löytynyt Atheta wireni Brund. (Col., Staphylinidae), mikä on toinen löytö Suomesta.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti että Karjalan Kannakselta kerätyt, lajiksi Dicronychus equiseti (Hbst.) (Col., Elateridae) määritetyt kuoriaiset olivat tarkistettuina osoittautuneet kyseisestä lajista erotettun lajin D. equisetioides Lohse yksilöiksi, sekä lisäksi todenneensa Eläinmuseon materiaaleissa neljä latvialaista D. equisetioides-yksilöä.

Vuosikokous  7.2.1996

FM Lars-Ove Wikars piti esitelmän ”Skogsbränder och insekter – varför vi måste börja bränna mera skog”.

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1995. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1995. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1995.

Hallitusta valittaessa vanha hallitus valittiin uudelleen, koostumuksenaan: Puh.j. prof. Martin Meinander, varapuh.j. dos. Rainer Rosengren, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. Carl-Gustaf Lagercrantz, muut jäsenet prof. Olof Biström, prof. Jari Niemelä ja FK Gunilla Ståhls-Mäkelä.

Tilintarkastajiksi valittiin dos. Samuel Panelius ja MMK Petri Martikainen sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Kuukausikokous  20.3.1996

Opiskelija Jaakko Kullberg piti esitelmän ”Hyönteistieteellinen retki Tuvaan”.

Kirjeen vaihtajajäseniksi valittiin Vambola Maavara (Tartu), Ole Saether (Bergen), Niels P. Kristensen (Köpenhamn) ja Göran Andersson (Göteborg).

Uusiksi jäseniksi valittiin FM Outi Salo ja koulul. Markus Roitto.

Puheenjohtaja ilmoitti että seuraavat stipendit oli myönnetty: Jukka Jalava & Jaakko Kullberg 2000 mk tutkimusmatkaa varten Burjatiaan, Rauno Linnavuori 3000 mk tutkimusmatkaa varten Iraniin, Jari Niemelä 3720 mk kansainväliseen entomologikongressiin osallistumista varten, Tomas Roslin 3000 mk lantakuoriaistutkimuksiin muuttuvassa ympäristössä ja Riitta Savolainen 2280 mk yhteiskuntaloismuurahaisten tutkimiseen Yhdysvalloissa.

Sihteeri ilmoitti että 17. Suomen entomologian päivät järjestetään Työväen Akatemiassa Kauniaisissa.

FM Tomas Roslin ilmoitti että Aphodius contaminatus (Hbst.) (Col., Scarabaeidae), joka oli luokiteltu kadonneeksi, jatkuvasti elää monin paikoin Ahvenanmaalla.

Yo Jaakko Kullberg ilmoitti Suomelle uutena lajin Bembidion azurescens (D.T.) (Col., Carabidae), jota oli tavattu parikymmentä yksilöä N: Helsingin Vuosaaresta v. 1985-86 paikasta johon sittemmin on rakennettu taloja.

Kuukausikokous  16.10.1996

FT Anders Albrecht piti esitelmän ”Insektliv i Nepal”.

Puheenjohtaja totesi että 17. Suomen entomologian päivät oli järjestetty Työväen Akatemiassa Kauniaisissa 19-20.4., osallistujia oli 26. Ulkomaisia esitelmöitsijöitä olivat Mutsunori Tokeshi (Lontoo) ja Anders Nilsson(Uumaja).

Uusiksi jäseniksi valittiin Aki Rinne ja Matti Huitila.

Kuukausikokous  20.11.1996

FM Pia Gertsch piti esitelmän ”DNA-menetelmät evoluutiotutkimuksissa”.

Sihteeri ilmoitti että hän yhdessä varapuheenjohtajan kanssa oli edustanut yhdistystä Societas pro Fauna et Flora Fennican 175-vuotisjuhlassa 1.11.

Vuosikokous  5.3.1997

Prof. Olof Biström piti esitelmän ”En entomologisk forskningsresa till Ostafrika”.

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1996. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1996. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1996.

Hallitusta valittaessa se sai seuraavan koostumuksen: Puh.j. prof. Olof Biström, varapuh.j. FL Gunilla Ståhls-Mäkelä, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. Carl-Gustaf Lagercrantz, muut jäsenet FT Wilhelm Fortelius, prof. Jari Niemelä ja FM Tomas Roslin.

Tilintarkastajiksi valittiin dos. Samuel Panelius ja yo Roger Forsman sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Kuukausikokous  21.5.1997

FM Heidi Kinnunen piti esitelmän ”Maakiitäjäiset kulttuuriympäristössä”.

Puheenjohtaja ilmoitti että seuraavat stipendit oli myönnetty: Jukka Jalava 3000 mk tutkimusretkeä varten Koillis-Siperiaan, Rauno Linnavuori 2000 mk tutkimusretkeä varten Iraniin, Kauri Mikkola 1500 mk pohjoismaiseen hyönteistieteilijäin kokoukseen osallistumista varten, Jyrki Muona 4000 mk kansainväliseen kongressiin osallistumista varten, Gunilla Ståhls-Mäkelä 3500 mk kemikaleihin DNA-tutkimukseen ja Pekka Vilkamaa 1500 mk Tukholman luonnontieteellisessä museossa käyntiä varten.

Uusiksi jäseniksi valittiin yo Pia Lindström, yo Marianne Fred ja yo Roger Forsman.

Sihteeri ilmoitti että 18. Suomen entomologian päivät oli järjestetty Konneveden tutkimusasemalla 4-5.4., osallistujia oli 25.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti tieteelle uuden lajin Trixagus leseigneuri (Col., Throscidae), jonka hän on kuvaamassa Suomesta, Ruotsista, Saksasta ja Ranskasta, sekä lajin Trixagus rougeti (Fauv.) Ruotsille ja Tsekille uutena.

Kuukausikokous  24.9.1997

Dos. Hans Silfverberg piti esitelmän ”Det 24. nordiska entomologmötet i Estland 8-16.8.”.

Uusiksi jäseniksi valittiin FM Heidi Kinnunen ja jägmästare Stig Lundberg.

Puheenjohtaja ilmoitti että 19. Suomen entomologian päivät järjestetään heinäkuussa 1998 Oulangan biologisella asemalla.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti että hän oli Eläinmuseon materiaaleista todennut yhden yksilön lajia Magdalis barbicornis (Latr.) (Col., Curculionidae), jonka W. Hellen oli kerännyt vuonna 1939 Al: Jomalasta. Aikaisemmin tunnetaan vain löytö Ab: Ruissalosta.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että N: Helsingistä oli kesän aikana löytynyt runsaasti lajia Attagenus smirnovi Zhant. (Col., Dermestidae), jolle ilmeisesti on muodostunut pysyvä kanta.

Kuukausikokous  15.10.1997

Dos. Jyrki Muona piti esitelmän ”Etelä-Afrikan hyönteismaailman erikoisuuksia”.

Uusiksi jäseniksi valittiin FM Anu Katainen ja yo Nina Laurenne.

Dos. Kauri Mikkola selosti kuinka perhosten sukuelinten sisäosien tutkimusta (mm. vesican evertointia), jota yleensä on esiintynyt vasta 1970-luvulta lähtien, kuvataan jo Pretoriassa toimineen A.J.T. Jansen v. 1932 julkaisemassa teoksessa.

Kuukausikokous  19.11.1997

Erikoistutkija Kjell Antonsson piti esitelmän ”Skydd av vedskalbaggar i Östergötland med angränsande landskap”.

Uudeksi jäseneksi valittiin dipl.ekon. Bo-Göran Kumlander.

Carl-Gustaf Lagercrantz näytti yksilön lajia Heliothis viriplaca (Hufn.) (Lep., Noctuidae), jonka oli N: Tammisaaren Trollbölestä  12.6. pyydystänyt Roger Mannström. Lauri Kaila kertoi että lajin oli todettu muodostaneen pienen pysyvän populaation Hankoniemellä.

FM Tomas Roslin ilmoitti että hän oli kesällä 1997 pyydystänyt useita yksilöitä lajeja Aphodius sphacelatus (Panz.) ja A. granarius (L.) (Col., Scarabaeidae) N: Hangon Täcktomin lentokentän liepeiltä. Molemmat lajit ovat taantuneet voimakkaasti Suomessa.

Vuosikokous  4.2.1998

FT Wilhelm Fortelius piti esitelmän ”Inavel och hökblomsternätfjärilens (Melitaea cinxia) metapopulationsbiologi”.

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1997. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1997. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1997.

Hallitusta valittaessa vanha hallitus valittiin uudelleen, koostumuksenaan: Puh.j. prof. Olof Biström, varapuh.j. FL Gunilla Ståhls-Mäkelä, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. Carl-Gustaf Lagercrantz, muut jäsenet FT Wilhelm Fortelius, prof. Jari Niemelä ja FM Tomas Roslin.

Tilintarkastajiksi valittiin dos. Samuel Panelius ja yo Roger Forsman sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Koska yhdistyksen edustajan toimikausi Entomologica Fennican toimituksessa päättyy, valittiin FM Lauri Kaila uudelleen tähän tehtävään, ja varalle FM Tomas Roslin.

Uudeksi jäseneksi valittiin maat.m.yo. Annina Käppi.

Kuukausikokous  18.3.1998

Jukka Jalava piti esitelmän ”Perhostutkimuksia Koillis-Siperiassa”.

Uudeksi jäseneksi valittiin yo Minttumaaria Hannonen.

Kuukausikokous  22.4.1998

FL Gunilla Ståhls-Mäkelä piti esitelmän ”Användning av mitokondrie-DNA vid fylogenetisk analys av blomflugor”.

Uudeksi jäseneksi valittiin yo Maria Snabb.

Puheenjohtaja ilmoitti että seuraavat stipendit oli myönnetty: Minttumaaria Hannonen 1500 mk Upsalassa järjestettävään työryhmäkokoukseen osallistumista varten, Jukka Jalava ja Jaakko Kullberg yhdessä 5000 mk tutkimusmatkaa varten Koillis-Siperiaan, Rauno Linnavuori 2000 mk tutkimusmatkaa varten Iraniin, Gunilla Ståhls-Mäkelä 1500 mk Pariisin luonnontieteellisessä museossa käyntiä varten, Pertti Tikkanen 3000 mk virtavesihyönteisten tutkimiseen, Pirkka Utrio 1500 mk hyttysten verenimennän tutkimiseen, sekä Pekka Vilkamaa 1500 mk Oxfordissa järjestettävään dipterologikongressiin osallistumista varten.

FL Gunilla Ståhls-Mäkelä ilmoitti että 19. Suomen entomologian päivät järjestetään Oulangan biologisella asemalla 30.6.-1.7., ja niiden yhteydessä retki Kuusamon seudulla.

Kuukausikokous  23.9.1998

FM Tomas Roslin piti esitelmän ”Ingen betesmark är en ö – om populationsstrukturen hos dyngbaggen Aphodius fossor”.

Puheenjohtaja totesi että 19. Suomen entomologian päivät oli järjestetty Oulangan biologisella asemalla, osallistujia oli 48.

Puheenjohtaja ilmoitti että 20. Suomen entomologian päivät järjestetään Ahvenanmaalla alkukesästä 1999.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti että Lilioceris lilii (Scop.) (Col., Chrysomelidae) nyt oli tavattu Ka: Anjalankosken Liikkalassa, 18.5.1998, leg. H. Lehtomäki. Laji ilmoitettiin Suomelle uutena Kirkkonummelta v. 1944, sitten seurasi hidas ekspansio Lohjalle lännessä ja Helsinkiin idässä, mutta viime vuosina on todettu vahvempaa ekspansiota, ja laji tunnetaan nyttemmin linjalle Bromarv – Jokioinen – Ylöjärvi lännessä; Anjalankoski on toistaiseksi itäisin havainto.

Carl-Gustaf Lagercrantz ilmoitti lajin Oligia fasciuncula (Haw.) (Lep., Noctuidae) N: Tammisaaren Sköldargårdista, 14.6.1998, ja kaksi yksilöä lajia Nycteola asiatica (Krul.) (Lep., Noctuidae), toinen N: Tammisaaren Rödgrundista, 13.9.1998, toinen Sköldargårdista 14.9.1998.

Yhteiskokous Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran hyönteiskerhon ja Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kanssa 24.10.1998

Matti Landvik piti esitelmän ”Erakkokuoriaisen (Osmoderma eremita) ekologiaa Ruissalossa.

Hyönteiskerhon 50-vuotista toimintaa juhlittiin.

Kuukausikokous  18.11.1998

FM Matti Koivula piti esitelmän ”Metsänkäsittelymenetelmien vaikutukset maakiitäjäisyhteisöön — lyhyen aikavälin tarkastelu”.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti että Suomeen oli viime aikoina kulkeutunut useita yksilöitä sarvijäärää Stromatium fulvum (Vill.) (Col., Cerambycidae) Italiasta ja Espanjasta tuoduissa puuesineissä, sekä että Suomeen oli kulkeutunut lajia Lyctus africanus Lesne (Col., Bostrichidae), ja lajimääritykset osoittivat että nimellä Lyctus brunneus Steph. ilmoitetuista yksilöistä lähes kaikki kuuluivat lajiin L. africanus; L. brunneus-yksilöitä tunnetaan 1930-luvulta Tampereelta sekä lisäksi Viipurista.

Vuosikokous  3.2.1999

FM Niklas Wahlberg piti esitelmän ”Verkkoperhosten molekyylifylogenia”.

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1998. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1998. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1998.

Hallitusta valittaessa vanha hallitus valittiin uudelleen, koostumuksenaan: Puh.j. prof. Olof Biström, varapuh.j. FL Gunilla Ståhls-Mäkelä, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. Carl-Gustaf Lagercrantz, muut jäsenet FT Wilhelm Fortelius, prof. Jari Niemelä ja FM Tomas Roslin.

Tilintarkastajiksi valittiin dos. Samuel Panelius ja FM Roger Forsman sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Uusiksi jäseniksi valittiin yo Niclas Fritzén ja FM Matti Koivula.

FM Tomas Roslin ilmoitti että 20. Suomen entomologian päivät järjestetään 7-11.6. Ålands Naturbruksskolassa Jomalassa.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti kärsäkkään Otiorhynchus corruptor (Hast) (Col., Curculionidae) N: Hangosta, 2.12.1998, viinirypäleiden joukosta kaupasta. Laji elää Kaakkois-Euroopassa, ja on toisinaan tehnyt tuhoja viiniköynnöksille; sitä on aikaisemmin kulkeutunut rypäleiden mukana mm. Tanskaan.

Kuukausikokous  17.3.1999

Puheenjohtaja lausui muistosanat yhdistyksen kunniajäsenestä, prof. Harry Krogeruksesta, joka oli kuollut 28.2.

FT Marko Nieminen piti esitelmän ”Perinnebiotooppien perhoset Saaristomeren kansallispuiston alueella”.

Prof. Erkki M. Laasonen ilmoitti maalle uuden vesiperhoslajin Oxyethira boreella Svenss. & Tj. (Trich., Hydroptilidae) Li: Inarista, sekä uusina maakuntalöytöinä vesiperhoslajit Oxyethira falcata Mort. Li: Inarista, Apatania dalecarlica (Forsl.) Ta: Hauhosta ja Limnephilus externus Hag. N: Helsingistä.

Kuukausikokous  21.4.1999

Prof. Rainer Rosengren piti esitelmän ”Uralmyrans (Formica uralensis) sociala organisation.

Puheenjohtaja ilmoitti että seuraavat stipendit oli myönnetty: Anders Albrecht 4000 mk kirvojen keräämiseen, Olof Biström 1500 mk Pariisin luonnonhistoriallisessa museossa käyntiä varten, Seppo Koponen 2500 mk Syktyvkarissa pidettävään kongressiin osallistumista varten, Rauno Linnavuori 2000 mk tutkimusretkeä varten Iraniin, ja Pekka Vilkamaa 1000 mk Tukholman luonnonhistoriallisessa museossa käyntiä varten.

Uusiksi jäseniksi valittiin yo Kalevi Trontti ja yo Heikki Helanterä.

Kuukausikokous  20.10.1999

FM Jaakko Kullberg piti esitelmän ”Burjatian kevät hyönteistutkijan silmin”.

Puheenjohtaja ilmoitti että hallitus esittää dos. Martin Meinanderia yhdistyksen kunniajäseneksi.

Puheenjohtaja totesi että 20. Suomen entomologian päivät oli järjestetty 8-9.6. Ahvenanmaalla esitelmin ja retkin; osallistujia oli 29.

Dos. Hans Silfverberg näytti muutamia kovakuoriaisia, jotka oli kerätty Sörven nimellä Viron Saarenmaalla 13.6.1997 pohjoismais-baltialaisen hyönteistutkijain kongressin yhteydessä: Longitarsus pratensis (Panz.) (Col., Chrysomelidae), Psylliodes marcida (Ill.) (Col., Chrysomelidae) ja Ceutorhynchus cakilis (Hansen) (Col., Curculionidae). Kaksi ensinmainittua on ilmoitettu muutamasta paikasta Virossa, viimeeksimainittua ei ole Virosta aikaisemmin ilmoitettu.

Kuukausikokous  17.11.1999

Puheenjohtaja lausui muistosanat yhdistyksen äskettäin kuolleesta jäsenestä DE Ola Nybom.

Dos. Hans Silfverberg piti esitelmän ”Nytt och gammalt – Entomologiska Föreningen 1969-1999”.

Yhdistyksen kunniajäseneksi valittiin dos. Martin Meinander.

Yhdistyksen 80-vuotista toimintaa juhlittiin. Prof. Kauri Mikkola esitti Suomen Perhostutkijain Seuran tervehdyksen, FL Seppo Koponen Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran tervehdyksen ja FM Pertti Rassi Suomen Hyönteistieteellisen Seuran tervehdyksen. Sihteeri luki Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksen lähettämän tervehdyksen.

Vuosikokous  2.2.2000

FL Seppo Koponen piti esitelmän ”Siperian tutkimusyhteistyön tuloksia, esimerkkinä hämähäkkilajisto”.

Sihteeri esitti toimintakertomuksen vuodelta 1999. Rahastonhoitaja selosti yhdistyksen tilejä vuodelta 1999. Tilintarkastuskertomus esitettiin, ja kun siinä ei ollut huomautuksia, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 1999.

Hallitusta valittaessa vanha hallitus valittiin uudelleen, koostumuksenaan: Puh.j. prof. Olof Biström, varapuh.j. FT Gunilla Ståhls-Mäkelä, siht. dos. Hans Silfverberg, rah.hoit. Carl-Gustaf Lagercrantz, muut jäsenet FT Wilhelm Fortelius, prof. Jari Niemelä ja FT Tomas Roslin

Tilintarkastajiksi valittiin dos. Samuel Panelius ja FM Roger Forsman sekä varalle FM Björn Federley ja dos. Matti Hämäläinen.

Uudeksi jäseneksi valittiin FM Iiris Kalliola.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti todenneensa S. Koposen ja J. Kullbergin Tuvan Übs Nuurilta keräämästä aineistosta tieteelle uuden Tomoglossa-lajin (Col., Staphylinidae), jonka kuvaus on odotettavissa.

Kuukausikokous  19.4.2000

FM Marianne Fred piti esitelmän ”Apollofjärilens habitat och populationsstruktur i två populationer i sydvästra Finland”.

Uusiksi jäseniksi valittiin FM Paul Stevens, yo Katja Bargum ja yo Kristian Lindqvist.

Puheenjohtaja ilmoitti että seuraavat stipendit oli myönnetty: Martin Meinanderin stipendirahastosta Nina Laurenteelle 5000 mk kemikaleihin loispistiäisten DNA-analyyseihin, sekä muut stipendit: Katja Bargum 1500 mkFormica-tutkimuksiin på Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, Niclas Fritzén 1000 mk kukkakärpäskokoelmien tutkimista varten Turussa, Larry Huldén 2100 mk Norjassa järjestettävään hyönteistieteilijäin kongressiin osallistumista varten, Kristian Lindqvist 1000 mk Lasius-tutkimuksiin på Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, Kauri Mikkola 3500 mk Norjassa järjestettävään hyönteistieteilijäin kongressiin osallistumista varten,Hans Silfverberg 2100 mk Norjassa järjestettävään hyönteistieteilijäin kongressiin osallistumista varten, Gunilla Ståhls-Mäkelä 3700 mk käyntiin Alacantin yliopistossa Espanjassa, ja Pekka Vilkamaa 2100 mk Tukholman luonnontieteellisessä museossa käyntiä varten.

FM Pertti Rassi ilmoitti löytäneensä viimevuotisten Suomen entomologian päivien retkeilyn yhteydessä maalle uutena lajin Berosus signaticollis (Charp.) (Col., Hydrophilidae) Al: Föglön Nötöstä 9.6.1999.

Kuukausikokous  25.10.2000

FM Minttumaaria Hannonen piti esitelmän ”Kuningattarien välinen lisääntymiskilpailu monikuningattarisissa muurahaikolonioissa”.

Puheenjohtaja totesi että 21. Suomen entomologian päivät oli järjestetty Lammin biologisella asemalla 5-6.5., niihin osallitui 32 henkilöä.

Sihteeri luki ilmoituksen, jossa FT Larry Huldén, kertoo todenneensa että Tytthaspis sedecimpunctata (L.) (Col., Coccinellidae) on mainittu luetteloissa Suomesta väärin tulkittujen vanhojen etikettien perusteella, vaikka näiden etikettien oikea merkitys oli selvitetty jo 1930-luvulla.

Kuukausikokous  22.11.2000

FT Anders Albrecht piti esitelmän ”Bladlöss på popplar”.

FT Larry Huldén ilmoitti että Eläinmuseoon oli viime vuosina tuotu yksilöitä lajeista Ctenolepisma longicaudata Esch. ja Ctenolepisma lineata (F.) (Thysanura, Lepismatidae), edellinen N: Helsingistä ja Espoosta, ilmeisiä importteja, jälkimmäinen N: Helsingin Töölöstä, mihin se näyttää kotiutuneen. Lajeja ei ole aikaisemmin mainittu Suomesta.

Dos. Jyrki Muona ilmoitti N: Espoon Nuuksiosta 23.7.2000 kuolleena löydetyn Scintillatrix rutilans (F.) -yksilön (Col., Buprestidae), leg. R. Heino & S. Kawada. Löytö oli kolmas Suomesta; löytöpaikka on kaukana tunnetuista lehmuskasvustoista, mistä herää kysymys voisiko laji elää lepässäkin.

Dos. Hans Silfverberg ilmoitti että Al: Brändöstä oli löytynyt Lipoptena cervi (L.) (Dipt., Hippoboscidae), 20.10.2000, leg. Else-May Eriksson. Tämä on ensimmäinen varmistettu löytö Ahvenanmaalta.

Annonser